Kantoorgebouwen SGS Search

Overcapaciteit energie zonder meerinvestering

SGS Search heeft in Amsterdam en Heeswijk twee kantoorgebouwen gebouwd die zelf alle benodigde energie opwekken. Het eerste uitgangspunt was het neerzetten van gebouwen met een overcapaciteit aan energie. Het tweede uitgangspunt was dat de realisatie economisch haalbaar en betaalbaar moest zijn. Beide gebouwen zijn zonder meerinvestering ten opzichte van de traditioneel bepaalde bouwsom gerealiseerd.

Bij het pand in Amsterdam staat een verticale windmolen van Britse makelij. Prachtig van ontwerp en uitstekend geschikt om zelfs bij weinig wind voldoende energie op te wekken. Het pand is gebouwd op heipalen van Betonson voor warmte- en koudeopslag in de diepere bodemlagen. Beide panden zijn voorzien van energiedaken met zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening. Het pand in Amsterdam is zo vormgegeven dat de pui 's avonds hermetisch kan worden gesloten, zodat alle warmte in het pand blijft en inbrekers bovendien geen kans hebben.

De houtskeletbouw is van houtsoorten die stuk voor stuk het PEFC-certificaat hebben. Tussen de binnen- en buitenwand is een isolatie van geperste houtvezel aangebracht. Hemelwateropvang vormt de bron voor het grijswatercircuit om de toiletten door te spoelen. De gebouwen scoren hoog volgens de internationale standaarden voor duurzame kantoorgebouwen en zijn daarom veelvuldig in het nieuws. Inmiddels organiseert SGS Search rondleidingen in het kader van kennisdeling en inspiratie.

Gerelateerde diensten

Veiligheidsmanagement

Overal waar veel mensen wonen en werken, zijn er risico’s voor de veiligheid. Denk aan winkelcentra, bedrijfsterreinen…

Lees meer

Veiligheidsmanagement

Overal waar veel mensen wonen en werken, zijn er risico’s voor de veiligheid. Denk aan winkelcentra, bedrijfsterreinen…

Lees meer

Calamiteitenservice

Wanneer zich een calamiteit voordoet, dient er snel, daadkrachtig en deskundig te worden opgetreden. Voor…

Lees meer

Duurzaam ondernemen

SGS Search Consultancy is een organisatieadviesbureau met de focus op duurzaamheid. Onze missie is duidelijk:…

Lees meer

Calamiteiten en calamiteitenpreventie

Een brand met explosiegevaar op de werkvloer? Een gevaarlijke stof die tijdens een productieproces vrijkomt?…

Lees meer

Veiligheid

Als het gaat om veiligheid op de werkvloer nemen emoties snel de overhand. Juist een nuchtere, feitelijke…

Lees meer