Helmond-West: Het licht is aan

Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is nog altijd een belangrijk speerpunt om te komen tot energiebesparing. De provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en woningcorporatie WoCom sloegen in proeftuinproject Helmond-West de handen ineen.

‘Het is geen doel van de provincie om woonwijken te verduurzamen, dat is een taak van gemeenten en van corporaties. We wilden wel heel graag een aantal voorbeelden stellen en het project in Helmond was er daar een van’, zegt Martin Eijkelhof, programmamanager namens de provincie. ‘We wilden graag laten zien hoe je een woonwijk kunt verduurzamen in de hoop dat het idee uitwaaiert over de provincie.’ Was die opzet geslaagd? ‘Kijkend naar de participatie van bewoners - Helmond-West is een echte volkswijk - was het zeker een groot succes’, stelt Eijkelhof. ‘Nulwoningen of energieleverende woningen, dat was in die wijk nog een brug te ver. Dat is niet erg, we hebben maatwerk geleverd en er is veel geconcretiseerd op het gebied van koude-/warmteopslag, zonnepanelen en het gebruik van duurzame materialen, allemaal duurzame en door de bevolking gedragen keuzes.’

Uitdaging

SGS Search bleek een onmisbare schakel als intermediair tussen WoCom, de gemeente en de provincie, aldus Eijkelhof. ‘SGS Search heeft ook WoCom heel duidelijk meegenomen in het zetten van de juiste stappen op weg naar een gedragen concept van duurzaamheid in woningen. WoCom was in die tijd in moeilijk vaarwater terechtgekomen. De crisis sloeg fors toe en de planning was op de helling beland. Men is dan geneigd om “franje”, zoals verduurzaming nogal eens wordt gezien, maar als eerste te schrappen. SGS Search heeft belangrijk werk gedaan door toch het streven naar duurzaamheid overeind te houden. Ook konden we laten zien dat het uitdagend is om op deze manier aan het woningbestand te werken en dat je daar als corporatie ook best trots op mag zijn, want uiteindelijk is iedereen beter af.’ Ziet Eijkelhof bij corporaties een algemene trend richting verduurzaming? ‘Ja, die gedachte is er al enige jaren. Het is wel woekeren met schaarse middelen en met organisatieveranderingen in corporatieland blijft het voorlopig nog vechten voor aandacht voor verduurzaming van de bestaande woningen. Maar als je op strategische momenten, bijvoorbeeld bij groot onderhoud of renovatie, verduurzaming meeneemt dan kun je tegen heel geringe meerkosten veel extra’s realiseren. Dat is belangrijke winst en in dat opzicht is bij de corporaties absoluut het licht gaan schijnen.’