Energiebesparingsonderzoek Heineken hal 040 ’s-Hertogenbosch

Wereldwijd heeft Heineken duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld. Deze variëren van een lager energie- en waterverbruik tot CO2-neutraal brouwen. Heineken heeft SGS Search gevraagd een energiebesparingsonderzoek uit te voeren aan de hal van de afdeling Vullen en Verpakken van de Heinekenvestiging te Den Bosch.

Heineken

Investeringsruimte door kostenbesparing

Doel van het onderzoek was om een installatietechnische- en bouwkundige analyse uit te voeren van de hal waarbij onderzocht werd welke besparingsmogelijkheden kunnen worden toegepast. Bij de planning en uitvoering van meerjarig onderhoud liggen er volop mogelijkheden om de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren. Het geld dat energiebesparing opbrengt kan weer ingezet worden voor nieuwe investeringen. Het grondiger kijken naar duurzame oplossingen bij geplande investeringen levert niet alleen kostenbesparingen op, het biedt ook investeringsruimte voor de toekomst.

Hergebruik restwarmte

Heineken

Na een analyse van hal 040 en een inventarisatie van mogelijke verduurzamingsmaatregelen heeft SGS Search de maatregelen in een samenvattende tabel weergegeven, gekoppeld aan de impact op de energielasten en een inschatting van de terugverdientijd. Daarnaast is de invloed op het binnenklimaat en het algehele werkklimaat beschouwd. Nadruk bij de maatregelen ligt op de koppeling tussen de gebouwinstallaties en het productieproces, waar veel warmte bij vrijkomt die tot nog toe verloren ging. De uiteindelijk geformuleerde doelstelling om geen extra warmte meer op te wekken voor ruimteverwarming in hal 040, maar enkel nog voor de daar opgestelde processtappen, sluit hier naadloos op aan.

Toegevoegde waarde van een energiebesparingsonderzoek

Gemeenten gaan steeds meer handhaven op energiebesparing op basis van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit bepaalt dat een bedrijf of instelling met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas elke energiebesparende maatregel moet uitvoeren die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Maar de belangrijkste reden voor een energiebesparingsonderzoek is dat het voor ieder gebouw grote besparingen kunnen opleveren! Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van uw gebouw? Mail of bel ons!