Door zichtbaar te maken wat Corio doet, volgen huurders en consumenten gemakkelijker

De afgelopen jaren raakten de ontwikkelingen rond duurzaamheid bij Corio in een stroomversnelling. In de ambitie winkelcentra Favourite Meeting Places te ontwikkelen, zet de vastgoedbelegger vooruitstrevend in op duurzaam vastgoed. De 1.300 energielabels die de winkels kregen, vormen onderdeel van die bredere visie. Klaas Voet, Hoofd Technisch Management bij Corio, licht deze aanpak toe.

De case:  Verduurzaming winkelunits in winkelcentra Corio

Onderzoek: Energielabel (duolabel)

Meting van: 1.300 winkelunits

Resultaat: Officiële energielabels (duolabel) voor alle winkelunits met maatwerkadvies.

Favourite Meeting Places zijn volgens de vastgoedbelegger duurzame centra waar mensen elkaar ontmoeten, tijd doorbrengen en winkelen. Dergelijke ontmoetingsplaatsen hebben een belangrijke functie in hun directe omgeving. Niet alleen de winkeliers hebben daar baat bij, maar zeker ook de consumenten. Naast het maatschappelijke aspect van duurzaamheid, speelt ook het ecologische een rol. ‘Een van onze onderliggende doelstellingen is dat de winkelcentra in 2020 energieneutraal moeten zijn,’ aldus Klaas Voet.

Met het in kaart brengen van de energieprestatie van alle bestaande winkelunits in haar Nederlandse winkelcentra, zet Corio een belangrijke en zichtbare eerste stap. ‘Consumenten vragen er in toenemende mate om. En aandeelhouders focussen hier zeker op: als duurzaamheidsbeleid ontbreekt, is dat reden om niet te investeren.’ Voet vergelijkt het met het bezit van een vervuilende auto: ‘Een aantal jaren geleden wilde iedereen nog in een Hummer rijden. Nu krijg je dit niet meer uitgelegd.’

Hoe maak je als belegger het verschil bij het verduurzamen van vastgoed? Klaas Voet ziet onder andere kansen in korte en begrijpelijke communicatiemiddelen die het nut van een energiemeting in één oogopslag duidelijk maken. En het gesprek hierover faciliteren. SGS Search dacht hierover mee en stelde het duolabel voor. Een energielabel met aparte maatwerkadviezen om de energieprestatie te verbeteren voor huurder én eigenaar. ‘Op basis van het energielabel gaan wij het gesprek met de huurders aan. Door zichtbaar te maken wat Corio doet, volgen huurders en consumenten gemakkelijker.

‘Het vermarkten van het voordeel voor huurders en consumenten: daar is onze branche nog niet zo goed in,’ geeft Voet de kans voor de markt weer. Corio gaat hier zelf actief mee aan de slag door het duolabel in te zetten. En door zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld te geven. Samen met SGS Search kijkt de vastgoedonderneming hoe ze de duurzaamheidsdrempel voor de andere stakeholders kan verlagen. ‘Duurzaamheid zie ik dus niet zozeer als een energie-issue, maar als een marketingissue,’ aldus Voet.