De Meelfabriek, Leiden

De Meelfabriek is een kenmerkend onderdeel van de stad Leiden. De herontwikkeling van dit industriële bastion was een bijzonder interessant project. Het Masterplan biedt een aantrekkelijke mix van wonen, werken, leren, recreëren, cultuur en winkelen en is ontworpen door de beroemde architect Peter Zumthor.

Voor iedereen

Het straatniveau is bedoeld voor publieke functies en voetgangerscirculatie: er zijn plekken voor rust en amusement, buurtactiviteiten, kinderdagverblijven, restaurants en cafés, gespecialiseerde winkels en winkels voor de alledaagse boodschappen. Er komen grote open en overdekte terreinen, een nieuw park en een nieuwe haven.

Duurzaamheidsadvies

DMP Projectmanagement heeft SGS Search Ingenieursbureau gevraagd een duurzaamheidsadvies te geven voor het energieplan van het masterplan van dit project. Er zijn verschillende energieconcepten voor het masterplan van de Meelfabriek onderzocht. Zo zijn niet alleen conventionele energieconcepten waaronder stadsverwarming onderzocht, maar ook een ‘all electric-variant’ met warmtepompen, een biowarmtekrachtkoppeling (bio-WKK), het gebruik van geothermische energie en verschillende combinaties van concepten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat stadsverwarming het hoogst scoort binnen deze ontwikkeling. De bio-WKK en geothermische energie zijn het meest duurzaam. De uiteindelijke keuze zal mede afhangen van de ambities en voorkeuren van de ontwikkelaar.