Betere energieprestatie gebouwen

Het Energieakkoord, het sanctiebeleid op energielabels, de Wet milieubeheer. Een batterij aan maatregelen bedoeld om de energieprestatie van de gebouwde omgeving een boost te geven. Hebben we deze harde eisen echt nodig? Of telt de ‘onzichtbare’ hand van huurder, belegger en de eigen waardeverbetering minstens zo zwaar mee?

Wet- en regelgeving

Het Energieakkoord, richt zich niet alleen op woningen, maar zet ook in op utiliteitsgebouwen. Ook wordt bestaande wet en -regelgeving vaker actief toegepast. Zo handhaven steeds meer gemeenten het activiteitenbesluit uit de Wet milieubeheer. Als klap op de vuurpijl gaan binnenkort de sancties op het ontbreken van energielabels in. 

Positieve triggers?

Het zijn mechanismen die ongetwijfeld een positief effect hebben op de energieprestatie van gebouwen. Toch zijn verplichtingen op zich niet voldoende voor een positieve prikkel. Wat wel een boost geeft? Het besparingspotentieel geeft antwoord op de steeds belangrijker wordende vraag van de huurder, de verlaging van exploitatiekosten en de investeerders die zoeken naar een duurzaam beleggingsproduct. Het thema energie speelt hierin een cruciale rol. 

Vraag uit andere hoek

De prikkel komt van meerdere kanten, merkt ook Elsbeth Quispel, Head of Sustainability van de internationale vastgoedbenchmark GRESB. Investeerders zoeken een toekomstbestendig beleggingsproduct. Hoe je met schaarse middelen als energie omgaat, telt daarin mee. Tegelijk zijn huurders steeds vaker bewust bezig met duurzaamheid. Huisvesting kan daarin een groot verschil maken.’ ‘In de beoordeling wordt daarom uitvoerig gekeken naar de maatregelen die eigenaren nemen als het gaat om energie, water, afval en de CO?-prestatie. Naast de technische aspecten van de vastgoedportefeuilles, telt nog een opvallende factor mee in de waardering, benadrukt Quispel: ‘Hoe is de betrokkenheid met de huurder. Wordt de huurder begeleid? Zijn er speciale afspraken over energie in huurcontracten meegenomen?’

 

Gratis geld

‘Wie kijkt naar gebouw én gebruik, kan zonder investering al 10% op de energierekening besparen. Bijvoorbeeld door installaties goed af te stellen, maar ook door ander gedrag,’ legt Udo Waltman, bedrijfsdirecteur bij SGS Search uit. ‘Dat is gewoon gratis geld. Tel dat op bij de vragen uit de markt, dan heeft een vastgoedeigenaar of belegger goud in handen om waarde te creëren. Voldoende reden om aan de slag te gaan.’