Amsterdam, renovatie Czaar Peterbuurt

Onderzoek wijst uit dat de bouwsector veel winst kan behalen door de duurzame renovatie van bestaande woningen en gebouwen. Mooi om ook te zien dat steeds meer woningcorporaties zich hiervan bewust zijn. Neem Woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam. Deze grote woningcorporatie onderscheidt zich door hoog in te zetten op duurzame renovatie, zoals in de Czaar Peterbuurt. Dirk Jan Kroon van Eigen Haard: “SGS Search ondersteunt ons hier zeer vriendelijk en professioneel bij.”

Dit is een ontzettend leuke renovatieklus waarbij we merken dat de opdrachtgever duurzaam aan de weg timmert. Eigen Haard staat en gaat voor energiebesparing, efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en toepassing van alternatieve energiebronnen. Dit doet Eigen Haard overigens niet alleen uit ideëel oogpunt.
Ook besparing en winst spelen een belangrijke rol.

Wij zijn ervan overtuigd dat de trend van stijgende energiekosten alleen kan worden omgebogen door het nemen van energiebesparende maatregelen. In dit project laten we zien hoe. De woningen in de Czaar Peterbuurt worden voorzien van dubbel glas, nieuwe daken, geïsoleerde vloeren, gevels en daken. Ook hangt er een energiezuinige, milieuvriendelijke hoogrendementsketel en wordt er gebruik gemaakt van duurzame materialen als FSC-hout.

Amsterdam, renovatie Czaar Peterbuurt 

Enorme klik

SGS Search en Eigen Haard werkten in het verleden al vaker samen. Net als bij de vorige opdrachten klikt het enorm. Dirk Jan Kroon van Eigen Haard hierover: “Ik ervaar een zeer prettig contact met SGS Search, een goede combinatie tussen vriendelijk en zakelijk. Er is over en weer veel ruimte om te presteren en om te leren van fouten. We worden op een begrijpelijke en prettige wijze gewezen op verbeterpunten. SGS Search komt hierbij ook meteen met praktische oplossingen. Mijn keuze voor SGS Search heeft alles te maken met een ‘alles-in-één-pakket’: bouwfysica, asbest en bodem/milieu.”

Deze klik levert beide partijen veel op. Aanvankelijk zouden we alleen advies geven over de renovatie en energieprestaties van de woningen in de Czaar Peterbuurt. Gaandeweg het proces schakelt Eigen Haard ons voor meer expertise in. Zo voorzien we de al gerenoveerde woningen nu bijvoorbeeld van een EPA-label en voeren we achteraf een kwaliteitscontrole uit van het werk dat al gedaan is. Dirk Jan Kroon: “Ook wil ik SGS Search in de toekomst vragen naar hun expertise in sloopmanagement, bewonersgedrag ten aanzien van energieverbruik en Cradle to Cradle.”

Helpende hand

SGS Search Ingenieursbureau is al enige tijd in de Amsterdamse Czaar Peterbuurt aan het werk. Er wordt ook gestart met de duurzame renovatie van 24 woningen en acht bedrijfsunits die uiteindelijk worden samengevoegd tot twaalf woningen en acht bedrijfsgebouwen. Uiteraard gaan we hierbij grondig te werk. We wonen bijvoorbeeld de vergaderingen van het bouwteam bij en inspecteren de betreffende locaties. Ook regelen we alles rondom de bouwaanvraag. Denk aan de beoordeling op uitvoerbaarheid en de bouwfysische kwaliteit ten aanzien van warmte, vocht en geluid. Verder geven we energieprestatieadvies en verzorgen we de EPC-berekeningen.

Ook asbestinventarisaties en bodemonderzoeken

Tot slot nemen we ook de asbestinventarisaties en bodemonderzoeken voor onze rekening. Iedereen die een bouwaanvraag doet, is verplicht om deze inventarisaties uit te laten voeren. Toen we Eigen Haard vertelden dat asbest- en bodemonderzoek twee van onze specialiteiten zijn, vroegen ze of we deze inventarisaties ook voor hen wilden uitvoeren. Natuurlijk willen we dat. Voor ons is dit project een mooi voorbeeld van twee organisaties die elkaar steeds beter leren kennen en op veel terreinen vooruit helpen!