Woningcorporatie BrabantWonen, Oss

Visietraject en beleidsvisie op schrift zetten voor de hoofddirectie

BrabantWonen is een woningcorporatie met ca 16.000 woningen in Den Bosch en Oss. De corporatie wil zich graag duurzaam professionaliseren door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Vanuit de overheid en branche zijn ambities gesteld: vermindering van het energiegebruik en het verbeteren van het leefklimaat.

SGS Search Consultancy heeft veel kennis en ervaring over het duurzaam ontwikkelen en renoveren van woonwijken. We zijn gevraagd mee te werken aan een toekomstplan voor BrabantWonen.

Woningcorporatie BrabantWonen, Oss

 

 

 

 

 

Inspirerende visie

We maakten een inspirerende visie met daarin de thema's, kansen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid voor BrabantWonen. Vervolgens hebben we deze visie samen met BrabantWonen besproken en aangescherpt. Daarna is een werksessie met het managementteam georganiseerd om te komen tot de juiste keuzes. Uitgangpunt is uiteraard om de grootste duurzame kansen voor BrabantWonen te benutten.

Highlights

  • De visie op duurzaamheid is kort en krachtig neergezet.
  • Deze bondige samenvatting viel goed bij de directie. Die daarop besliste om door te pakken op duurzaamheid.


 De klant over onze samenwerking: "Duurzaamheid heeft handen en voeten gekregen. De visie die er nu ligt is voor ons een mooie basis. Complimenten voor het verrichte werk en de kwaliteit daarvan. We zijn erg tevreden."