Suiker Unie N.V., Dinteloord

Visievorming, stakeholdermanagement en communicatietraject. Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) zijn initiatiefnemers van een interessant initiatief: Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Dit is een op Agro & Food gerichte gebiedsontwikkeling. Stapsgewijs ontwikkelt dit gebied zich tot een knooppunt voor duurzame ondernemingen in deze sectoren.

Bedrijven maken zich samen sterk voor een groene economische toekomst. Vanuit onze focus op duurzaamheid is SGS Search Consultancy gevraagd om met de belangrijkste interne belanghebbenden de duurzame innovatieve maatregelen te definiëren. Ook kregen we de opdracht gegund om de externe communicatie te regelen. Specifiek richting stakeholders.

Visie vorming

Wij vonden het noodzakelijk om eerst een uitgebreide scan uit te voeren. Dit bleek een perfect uitgangspunt om de duurzame kansen en maatregelen in kaart te brengen en om eenheid te krijgen tussen de verschillende toekomstige bedrijven. Vervolgens organiseerde SGS Search Consultancy een visiedag duurzaamheid voor alle interne belanghebbenden. Daarop volgende een bijeenkomst voor stakeholders.

Tot de genodigden behoorden: gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, wethouders van de omliggende gemeenten, milieuorganisaties, ondernemers en participerende bedrijven. Wij zijn van mening dat duurzaamheid begint bij een goede samenwerking. 'Hoe zorgen we dat Nieuw Prinsenland een meervoudig succes wordt?, was dan ook de hoofdvraag van de sessie.

Suiker Unie N.V., Dinteloord

Highlights

  • De werksessie met de intern belanghebbenden resulteerde in een gezamenlijke beeldvorming over de duurzame toekomst van de gebiedsontwikkeling: "knooppunt voor de groene economie".
  • SGS Search Consultancy maakte een brochure die als ondersteuning diende voor de inspraakavond van omwonende gemeenten. De creatieve brochure is in korte tijd gerealiseerd.
  • De bijeenkomst voor stakeholders leidde tot betrokkenheid. Dit had vooral te maken met onze oplossingsgerichte aanpak. We gingen voor meervoudige winst voor alle samenwerkende partijen.