Slim gebruiken wat je lokaal hebt

Duzan Doepel (Sustainable Solutions RDM en Doepel Strijkers) is partner in Rotterdam Cirkelstad. Hij is betrokken bij Concept House Village, een ‘testsite’ op Heijplaat waar prototypen van duurzame woningen worden ontwikkeld.

Ander perspectief

Doepel is Zuid-Afrikaan van geboorte en woont en werkt al 18 jaar in Nederland. Hij ziet grote verschillen. ‘In Nederland groeiden in de jaren negentig de bomen tot in de hemel. Architecten waren verwend, alle materialen waren in overvloed beschikbaar. In de architectuur draaide alles om het concept, de ingenieurs losten met de techniek het wooncomfort wel op.’ Dat is in Zuid-Afrika heel anders. Grondstoffen zijn er schaars, het klimaat is extreem en er is weinig geld. ‘Mijn opvattingen over ontwerp werden daar gevormd: werken met lokaal aanwezig materiaal, denkend vanuit de basisprincipes van klimaat, context en cultuur. Zo creëer je comfort met eenvoudige middelen.’
 

Lokaal aanwezige materialen

Voor een van de prototypen op Heijplaat combineert Doepel met partners de principes van het Active House met die van Cirkelstad. Active House gaat uit van drie basiselementen: comfort, energie en materialen. ‘In Nederland is het concept van het passiefhuis het meest bekend: eigenlijk een gebouw als een dichte envelop, met een dikke jas om energetisch goed te scoren. Bij het Active House komt echter niet energie, maar comfort en gezondheid op de eerste plaats. Dat principe probeer ik in te vullen met het grondstoffenprincipe van Cirkelstad. We bouwen, net als in Afrika, met lokaal aanwezige materialen; de stad is onze grondstoffenbank.’
 

Beton in overvloed

In Rotterdam is er beton in overvloed, hoogwaardig gesloopt door Oranje en verwerkt tot opnieuw bruikbaar beton door Holcim. ‘Het gangbare duurzame huis is licht en demontabel. Ons vertrekpunt is bouwen met de grondstoffen die vrijkomen uit de sloop, grotendeels beton dus. Hier onderzoeken we samen met SGS Search en Holcim in hoeverre we dit kunnen hergebruiken voor de draagconstructie. Door waterleidingen in het beton te gieten worden de wanden vanuit de spouw zo verwarmd dat een aangenaam binnenklimaat ontstaat. We ontwerpen voor demontage en hergebruik zodat alle materialen aan het einde van hun levenscyclus weer terechtkomen in de materiaalkringloop. Cirkeltje rond dus.’