SBBU

Lokale ondernemers attent maken op nut, noodzaak en grote winst van MVO

Waarom schakelde SBBU ons in?

Als duurzame ondernemer willen we graag onze omgeving inspireren. Daarom hebben we samen met enkele andere vooruitstrevende ondernemers uit de regio Uden, Veghel en Schijndel de kansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen lokaal uitgediept.

Wie schakelde ons in?

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU)

Wat deden wij voor SBBU?  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen via inspirerende voorlichtingsavonden in al haar aspecten bij lokale ondernemers presenteren en stimuleren. Aan bod kwamen thema’s als certificeringen voor duurzaamheid , trainingen en duurzaamheid integreren in strategie en beleid. We boden de deelnemers praktische en simpele tools waarmee ze hun bedrijf duurzaam in kunnen richten. De ervaringen? Duurzaamheid is leuk, kansrijk en leerzaam.  

De highlights: 

  • Als specialist duurzaamheid willen we ook lokale ondernemers inspireren. Dat bleek een gedeelde wens. De opkomst voor de informatiesessie was groot, deelnemers verlieten enthousiast de zaal.
  • Deelnemers hebben behoefte aan de juiste informatie om duurzaamheid op de juiste waarde te schatten. Daarom staan we uitgebreid stil bij thema’s als: wat kun je met duurzaamheid? Hoe pak je duurzaamheid op een slimme manier aan? Wat zijn jouw persoonlijke voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  • We gaan door met het organiseren van thema-avonden voor lokale ondernemers. Deze opzet blijkt een succesvolle manier om MKB  concreet aan de slag te laten gaan met duurzaam ondernemen, Zo kunnen ze ook van elkaar leren en profiteren. Concreet resultaat? Meerdere ondernemers gaan enthousiast aan de slag met het opstellen van een MV-beleid met als doel te worden gecertificeerd voor de MVO-Prestatieladder.