Rotterdam Cirkelstad: Mens en materiaal

Een ‘virtuele’ stad, gebaseerd op een volledig transparante manier van samenwerken tussen partners over de gehele keten. Grondstoffen die opnieuw op waarde worden geschat met circulair en complementair slopen en bouwen. Plus aandacht voor de sociale component: het creëren van kansen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen afval en geen uitval.

Rotterdam Cirkelstad, de optelsom van dat alles, werd opgericht op initiatief van woningcorporatie Woonbron, betonproducent Holcim, amoveerbedrijf Oranje en Robedrijf, de detacheringsorganisatie van de gemeente Rotterdam. Later haakten BAM Woningbouw Rotterdam, hoveniersbedrijf Van der Tol, Doepel Strijkers, het kenniscentrum Sustainable Solutions RDM van de Hogeschool Rotterdam en SGS Search Ingenieursbureau aan. Cirkelstad zou geen ‘stad’ zijn zonder bestuur. Jacqueline Cramer is burgemeester, bijgestaan door wethouders Anke van Hal, Jan Willem Croon, Alexandra van Huffelen, Aad van Nes en Anne-Marie Rakhorst. Het college draagt de principes uit, de leden fungeren als ambassadeurs van het concept. Ze sturen het proces en laten zien hoe het concept werkt ‘naar een samenleving met duurzame inzet van materialen en talenten’.

Onvoorwaardelijke kennisdeling

Cirkelstad geeft een praktische invulling aan de principes van de circulaire economie, met hoogwaardig hergebruik van grondstoffen in een nog weinig toegepaste vorm van samenwerking en onvoorwaardelijke kennisdeling in de keten. SGS Search heeft zich op twee niveaus aan Cirkelstad verbonden. Enerzijds als partner die binnen de keten verantwoordelijk is voor het inventariseren van de grondstoffen van gebouwen en objecten, het vaststellen van de mogelijkheden van hergebruik, voor het opstellen van bestekken en het maken van een plan van aanpak. Anderzijds zoekt SGS Search naar de meest kostenefficiënte en duurzame oplossingen voor de sloop- en renovatiewerkzaamheden, en houdt toezicht op een juiste uitvoering daarvan.