Rijkswaterstaat

Realiseer een aantrekkelijk financieel verdienmodel voor duurzaam beheer van de Nederlandse rivieren.

 

Waarom schakelde Rijkswaterstaat ons in?

Daar waren een aantal zeer specifieke redenen voor. Met name onze grote kennis met betrekking tot duurzame gebiedsontwikkeling en Cradle to Cradle speelden een belangrijke rol. Bovendien wilde Rijkswaterstaat graag gebruik maken van ons grote duurzame netwerk. 

Rijkswaterstaat

Wat deden wij voor Rijkswaterstaat? 

We ontwikkelden een ‘roadmap SSRS’. SSRS staat voor Self Supporting Rivier Systeem. Door dit nieuwe concept komen nieuwe kansen, innovaties en oplossingen voor een duurzaam beheer van de Nederlandse rivieren bovendrijven. Concreet resultaat is een aantrekkelijk financieel verdienmodel voor het toekomstige Nederlandse rivierbeheer. Hierdoor heeft Rijkswaterstaat een duidelijk ambitie voor ogen: 40% minder kosten in 2021 in het beheer en onderhoud van rivieren.

De highlights: 

  • Rijkswaterstaat over de rol van SGS Search: “Een flexibele, open minded, dynamische en betrokken partner met duurzaamheid in de genen.”
  • Veel klinkende resultaten: een aantrekkelijk financieel verdienmodel, nieuwe kansen, oplossingen en innovaties voor een duurzaam rivierenbeleid.
  • Een nieuwe manier van denken binnen Rijkswaterstaat: Duurzaamheid kan, is leuk en loont!
  • Een complexe opdracht is tot de kern teruggebracht. En dit is meteen een belangrijk onderdeel van onze grootste duurzame kracht.
  • Het project is opgenomen als proeftuinproject in de Topsector Water.