Omala (Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere)

De ontwikkeling van een duurzaamheidsvisie waarbij innovatieve concepten centraal staan.

 

Waarom schakelde Omala ons in?

SGS Search is ingevlogen voor haar duurzame expertise en netwerk. Naast Lelystad wordt een duurzaam bedrijventerrein gerealiseerd: Airport City Garden. Ambitie? Een innovatief vestigingsklimaat met veel ruimte voor duurzaamheid. Omala koos heel bewust voor een duurzame procesbegeleider: SGS Search. Wij hebben jarenlange ervaring met de begeleiding van dit soort grote innovatieve trajecten.  

Wat deden wij voor Omala?  

We onderzochten de duurzame mogelijkheden om de snelweg- en vliegveldlocatie optimaal te benutten. Vervolgens kwamen we met een duurzaamheidsvisie en innovatieve concepten. Denk hierbij aan het gebruik van duurzame materialen en grondstoffen. Het opwekken van energie via water. Maximale winst voor bedrijven door een slimme inrichting van ruimte, gebruik van lokale grondstoffen en een slimme koppeling van bedrijven.  

De highlights:

  • Alle partners zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe visie economische en sociale winst oplevert. Een enorm winstpunt, want duurzaamheid begint bij een duurzame mentaliteit.
  • Economie en recreatie versterken elkaar: het bedrijventerrein krijgt een prachtig park met veel recreatie.
  • SGS Search begeleidt de bedrijven die zich op het bedrijventerrein willen vestigen: duurzaam onderscheidend vermogen verzekerd!
    Samenwerking loont. Deze open werkwijze via bijvoorbeeld inspiratiesessies stimuleert gezamenlijke plannen waarbij SGS Search als professionele procesbegeleider de duurzame inslag bewaakt.