OFW

Het organiseren van een origineel stakeholdersoverleg met duurzaamheid als thema

Waarom schakelde OFW ons in?

Deze opdrachtgever koos bewust voor SGS Search Consultancy, omdat wij een organisatieadviesbureau zijn met duurzaamheid als specialisme. OFW wilde graag op een creatieve en deskundige manier het thema duurzaamheid onder de aandacht brengen bij haar stakeholders. 

OFW woondiensten

Wat deed SGS Search Consultancy voor OFW?

We introduceerden een compleet nieuw concept voor het stakeholdersoverleg van OFW. Hoogtepunt van de bijeenkomst was een plenaire discussie over duurzame uitdagingen. We kozen voor een ‘Lagerhuis opstelling’ en lieten ons inspireren door de gebruiken en rituelen van het Engelse parlement. De duurzame uitdagingen werden daarna uitgewerkt in werksessies. Thema? Het verbinden van tegenstellingen. Uiteraard hebben we de resultaten ook kort en krachtig in groepsverband gepresenteerd. Opmerkelijk hoeveel dynamiek binnen een paar uur gerealiseerd kan worden. Kortom: we hebben op een leuke, serieuze en boeiende manier het thema duurzaamheid binnen OFW verdiept. De reacties achteraf waren zeer positief.OFW wilde graag op een creatieve en deskundige manier het thema duurzaamheid onder de aandacht brengen bij haar stakeholders. 

De highlights:

  • Door de Lagerhuis opstelling voelde iedereen zich uitgenodigd om aan het debat deel te nemen. Resultaat? Een geanimeerde discussie.
  • De aansluitende werksessies bruisten van creativiteit: in korte tijd kwamen vele ideeën om duurzaamheid verder te ontwikkelen.
  • OWF sprak uit blij te zijn met de inzichten en gebruikt deze om verder vorm te geven aan haar duurzaamheidsbeleid.