NVM, Nieuwegein

Duurzaamheid een stevige plek geven in het aan- en verkoopproces van makelaars

Binnen de makelaardij neemt de aandacht voor duurzaamheid de laatste jaren steeds verder toe. NVM had altijd al een positieve houding ten opzichte van duurzaamheid. Het ontbrak alleen nog aan actief beleid en mogelijkheden om makelaars in de toepassing daarvan te ondersteunen. SGS Search Consultancy werd ingeschakeld om de makelaars van NVM duurzaam in beweging te krijgen.

Ontwikkeling van duurzaamheidsinstrumenten

SGS Search Consultancy ontwikkelde concrete duurzaamheidsinstrumenten voor makelaars in drie verschillende vakgroepen (agrarisch, business en wonen). Instrumenten die makelaar kunnen inzetten om met duurzaamheid hun diensten te verbreden of juist te verdiepen. Door ons te verdiepen in deze specifieke gebieden kwamen we met heel handige tools die makelaars ondersteunen bij het integreren van duurzaamheid binnen het makelaarsproces.
NVM, Nieuwegein  
Denk bijvoorbeeld aan een calculator die de kosten en baten inzichtelijk maakt. Aan de NVM quickscan, een standaardinventarisatie op duurzaamheidsaspecten. Of aan de nieuwe database die specifiek is afgestemd op de behoeften van de makelaars. En zo kwamen we nog met veel meer handige en concrete tools voor de dag.

Highlights

  • Een groot compliment dat NVM meteen aan de slag is gegaan met de nieuwe duurzaamheidsinstrumenten
  • NVM organiseerde een bijeenkomst voor bestuursleden en regiocoördinatoren om de uitkomsten te presenteren. Het rapport van SGS Search werd goed ontvangen.
  • Mooi om via concrete tools een bijdrage te leveren aan een duurzame dienstverlening van makelaars.
  • Wij staan voor kennisdeling. De samenstelling van een mooi educatieprogramma duurzaamheid, vinden we dan ook een mooi resultaat. Door de kennis van makelaars te vergroten, kunnen zij hun klanten immers weer beter informeren.