IOB Ingenieurs B.V., Hellevoetsluis

Adviseren bij een heldere, enthousiaste en breed gedragen visie op duurzaamheid

IOB Ingenieursburo staat voor engineering op hoog niveau. Duurzaamheid krijgt hierbij steeds meer aandacht. IOB wilde graag een duurzaam standpunt innemen en schakelde hiervoor specialist SGS Search Consultancy in.

Duurzame toekomst

Bij het formuleren van een visie is het eerst en vooral belangrijk om te snappen hoe een organisatie in elkaar steekt. Daarom deden we onderzoek naar de interne en externe factoren die bepalend zijn voor de duurzame toekomst van IOB. Vervolgens wilden we duurzaamheid op de kaart krijgen. Hiertoe hielden we een inspiratie- en visiedag op ons kantoor in Heeswijk. 

IOB Ingenieurs B.V., Hellevoetsluis

Een afvaardiging van IOB (van directie tot aan ontwerpers) werkte de hele dag intensief aan de visie, doelstellingen en stappenplannen. Het resultaat? Een positieve, enthousiaste en breed gedragen visie op duurzaamheid. De inspirerende presentatie van de directie van SGS Search, droeg hieraan bij.

Highlights

  • Duurzaamheid is van strategisch belang geworden bij IOB.
  • De visie op duurzaamheid leidde tot een actief beleid om te werken aan het verminderen van fossiele brandstoffen, het terugbrengen van emissies en het slimmer toepassen van grondstoffen.
  • Na de ontwikkeling van de visie zijn we ook gevraagd voor de implementatiefase. Organisatieontwikkeling en productinnovatie spelen hierbij een belangrijke rol.
  • We zijn voor IOB sparringpartner als het om duurzaamheid gaat.