Implementeren Duurzaam Inkopen in de gemeentelijke organisatie

 

Waarom schakelde AgentschapNL ons in?

AgentschapNL was op zoek naar meer kennis over duurzaam inkopen. Het Agentschap wil gemeenten via goed documentatiemateriaal opleiden in duurzaam inkopen. Ook moesten negen Friese gemeenten begeleid worden bij het implementeren van duurzaam inkopen. SGS Search kreeg beide opdrachten toegewezen. Onze kennis en ervaring met betrekking tot duurzaam inkopen gaven de doorslag. Bovendien legden we een heldere en pragmatische aanpak aan Agentschap NL voor.  

Implementeren Duurzaam Inkopen in de gemeentelijke

Wat doen wij voor AgentschapNL en de Friese gemeenten?

Wij organiseerden meerdere bijeenkomsten voor de gemeenten. Hierin werden de verschillende aspecten van duurzaam inkopen behandeld. Ter voorbereiding gaven wij huiswerkopdrachten aan de deelnemers mee. Doel hiervan was om aan het einde van de opdracht een gedegen plan van uitvoering voor de integratie van duurzaam inkopen gereed te hebben. Dat is gelukt. Verder schreven we cursusdocumentatie en – informatie voor andere geïnteresseerde gemeenten. 

De highlights:

  • Het implementeren van duurzaam inkopen in de gemeentelijke organisaties is een uitgelezen mogelijkheid om niet alleen het inkoopbeleid te verduurzamen, maar ook de organisaties als geheel.
  • Door het cursusprogramma op te delen in behapbare delen en te werken met huiswerkopdrachten ontstaat enthousiasme bij de medewerkers van de gemeenten.