Heineken Nederland Supply, Zoeterwoude

Heineken wilde zich graag met een specialist duurzaamheid bezinnen op een duurzame toekomst. De ambities zijn duidelijk: meer bewustwording over milieu-impact in besluitvorming, meer energiebesparing en meer organisatiebrede duurzame impulsen. Er is binnen Heineken de afgelopen jaren veel aandacht voor duurzaamheid geweest. Nu is het bedrijf klaar voor de volgende stap: professionalisering.

Professionalisering van de duurzame ambities

Heineken Nederland Supply, Zoeterwoude

Wat konden wij voor Heineken betekenen?

  • We voerden een nulmeting uit via het interviewen van medewerkers. Met als resultaat: 'Waar staat Heineken nu?'
  • Via meerdere werksessies en een brainstorm over de noodzaak van verder ontwikkeling van duurzaamheid werd duidelijk: 'Wat is er mogelijk?'
  • De implementatie van duurzame acties binnen Heineken: denk hierbij aan een kwartaalbespreking met de directie, meer aandacht voor carbon footprint, global purchasing & stakeholdermanagement.

Highlights

  • De duurzame drive binnen Heineken is enorm. Heineken wil de groenste duurzame brouwer van de wereld zijn en staat dus ook open voor de nieuwste ontwikkelingen en innovaties. In korte tijd zijn doeltreffende acties uitgezet.
  • Tijdens het proces bleek er voor Heineken ook veel winst te behalen op het gebied van grondstoffen.
  • De interviews en werksessies leverden Heineken veel duurzame inzichten op. Zo kwam duidelijk naar voren dat er veel aandacht moet uitgaan naar de medewerkers en naar inspirerend leiderschap.
  • De samenwerking met andere takken van Heineken en leveranciers is geïntensiveerd.