Havenkwartier, Gemeente Assen

Stakeholdermanagement en de organisatie van een charrette

De gemeente Assen heeft mooie plannen met het Havenkwartier. De komende twintig tot dertig jaar moet het Havenkwartier een duurzaam en dynamisch stadsdeel worden met water als drager en verbindend element. Er komt veel aandacht voor architectuur.

Om te komen tot een hoogwaardige transformatie werd een zogenoemde 'charrette' duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben experts met betrekking tot het Havenkwartier verschillende duurzaamheidsthema's (energie, mobiliteit en cradle to cradle) nader uitgewerkt. Dit moet bijdragen aan het neerzetten van een duurzaamheidprofiel met concrete ideeën. Vanuit onze expertise op de gebieden energie, mobiliteit en cradle to cradle werden wij gevraagd voor de organisatie van deze charrette.

Havenkwartier, Gemeente Assen 

SGS Search Consultancy organiseerde de succesvolle charrette, haalde hier de kernboodschap uit en zorgde vervolgens ook voor een heldere communicatie richting stakeholders.

Highlights

  • Een enthousiast groep van belanghebbenden schetste tijdens de charrette een uitdagend en realistisch beeld van de toekomst.
  • Dit beeld hebben we tijdens de sessie meteen vertaald in een concreet plan van aanpak.
  •  Het geheel vatten we samen in een beeldend boekwerkje dat dient als duurzaamheidskader voor de gehele gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier.