Grondige studie naar verduurzaming Haags winkelcentrum

Wie duurzaam denkt, denkt SGS Search. Syntrus Achmea bedacht zich dan ook geen moment en schakelde SGS Search in om onderzoek te doen naar de verduurzaming van Winkelcentrum De Leyweg in Den Haag. De wens van de opdrachtgever? Een grondige duurzaamheidsstudie om op alle vlakken ook echt duurzaam te zijn. Voor ons een mooie opdracht, want dat is precies waar we goed in zijn.

Slim met energie omgaan

Bij duurzaamheid komt veel kijken. Daarom werden alle duurzaamheidsthema's onderzocht: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Leuk om te weten: per winkel is een Energieprestatie Maatregelenkaart opgesteld. Dit betekent dat alle winkeliers vanaf nu weten hoe ze het slimst met hun energie om kunnen gaan.

Beproefd en concreet

Grondig duurzaamheidsonderzoek bij SGS Search heeft altijd concreet resultaat. Het Haagse winkelcentrum heeft nu een plan voor de toekomst. Gebaseerd op feiten en beproefde methoden. Ons advies? Om in de toekomst de meeste duurzame winst te boeken, dient de Haagse focus vooral te liggen op de thema's management, energie, transport en afval. Uiteraard hebben we ook aangegeven hoe hier concreet invulling aan kan worden gegeven.

Feiten

SGS Search geeft landelijk op alle niveaus duurzaamheidsadvies. Opdrachtgevers huren ons vaak in voor energieprestatieonderzoek. Overigens vormen beproefde methoden altijd de basis van ons onderzoek. Zo heeft u feiten in handen waarmee u kunt communiceren en onderhandelen.
 
Neem voor afspraken en meer informatie over duurzaamheidsonderzoeken contact op met Susanne Rolaff via susanne.rolaff@searchbv.nl.