Duurzame huisvesting voor V&D en gemeente Hardenberg

Steeds vaker kloppen opdrachtgevers bij SGS Search Ingenieursbureau aan om een haalbaarheidsstudie voor een herontwikkeling van bestaand vastgoed of een nieuwbouwproject door te rekenen op duurzaamheidsaspecten. Twee voorbeelden zijn de verzoeken van V&D en het gemeentebestuur (Raad en College) van Hardenberg. Het grootwarenhuis wilde duurzame huisvesting voor haar hoofdkantoor, het gemeentebestuur van Hardenberg vroeg SGS Search om een contra-expertise op de EPC- en GPR-berekeningen voor een nieuw te bouwen gemeentehuis.

Doorrekenen op duurzaamheid

V&D had SGS Search gevraagd een energieprestatieonderzoek te verrichten om te kijken of de energieprestatie van het nieuwe huurpand te verbeteren valt door energiebesparende maatregelen en wat de mogelijkheden zijn om zelf energie op te wekken. V&D was wat dat betreft een uitstekend voorbeeld uit de groeiende groep huurders die belang hecht aan (het verbeteren van) energieprestaties en zich hierover laat informeren. Het gemeentebestuur van Hardenberg heeft SGS Search ingeschakeld om te kunnen beoordelen of de in het ontwerp opgenomen duurzaamheidsmaatregelen nog kunnen worden uitgebreid op basis van de berekende energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en de berekening volgens GPR Gebouw, een digitaal instrument om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen.

Duurzame huisvesting voor V&D en gemeente Hardenberg 

Bredere afwegingsmogelijkheden

SGS Search voert energieprestatieadviezen en haalbaarheidsstudies uit en rekent duurzaamheidscriteria als de footprint op materialisatie, binnenklimaat, bouwsystematiek, uitstraling, comfort en installatietechnieken door. Op grond daarvan hebben beide opdrachtgevers verantwoorde keuzes kunnen maken. De onderzoeken die SGS Search heeft uitgevoerd, gaven de V&D en het gemeentebestuur van Hardenberg (na afstemming met Wiertz = bouw-projectmanagement bv, procesmanager duurzaamheid namens de gemeente) bredere afwegingsmogelijkheden dan wanneer ze hun beslissing louter en alleen op commerciële gronden, dus op vierkante meter huurprijs, moeten baseren.