Dierenwelzijnscentrum Limburg bouwt Cradle to Cradle

Dierenwelzijnscentrum Limburg opent binnenkort haar nieuwe Cradle to Cradle deuren. De contouren zijn helder: het onderkomen gaat qua duurzaamheid hoge ogen gooien en biedt tegelijkertijd alle comfort voor de opvang van dieren. Dierenwelzijnscentrum Limburg en SGS Search hebben intensief samengewerkt aan de plannen voor het prachtige nieuwbouwproject.

Dierenwelzijnscentrum Limburg wordt gehuisvest in Limbricht, gemeente Sittard-Geleen. De afdeling Bouwadvies van SGS Search heeft een Programma van Eisen hiervoor opgesteld. Behalve de ruimtelijk functionele, organisatorische, stedenbouwkundige en esthetische eisen is ook de Cradle to Cradle-ambitie van de opdrachtgever in dit programma vertaald. 

Inventarisatie van wensen en eisen

Het centrum biedt een compleet dienstenpakket voor dieren en eigenaren. Er worden zoveel mogelijk diensten en activiteiten gebundeld, zoals opvang van dieren, gezondheid en gedrag, maatschappelijke hulpverlening, educatie en lifestyle. Om de juiste invulling te kunnen geven aan het Programma van Eisen zijn vooraf aan de bouw enkele brainstormsessies gehouden. Hierin zijn de wensen en eisen van alle betrokken stakeholders meegenomen.

Ook wordt Dierenwelzijnscentrum Limburg begeleid bij de bestemmingsplanprocedure die doorlopen moet worden voor de vier hectare grote locatie tegenover kasteel Limbricht. Met de keuze voor deze locatie zoekt Dierenwelzijnscentrum Limburg aansluiting bij het project Landgoed Lemborgh en ziet het kansen voor samenwerking met kasteel Limbricht en andere partijen in de omgeving.

Dierenwelzijnscentrum Limburg bouwt Cradle to Cradle 

Alles in één hand

Parallel heeft er een selectie plaatsgevonden van deskundige ontwerpende partijen die in een ontwerpteam de architect kunnen ondersteunen met constructie-, bouwfysisch en installatietechnisch advies. Deze taak heeft Dierenwelzijnscentrum Limburg aan SGS Search toevertrouwd. Onze adviseurs sturen niet alleen de geselecteerde ontwerpbureaus aan, maar zullen ook zelf inhoudelijk adviseren om de Cradle to Cradle-ambitie van het project op de juiste wijze in te vullen.

Het totaalpakket van taken zowel het optreden als intermediair tussen alle betrokken partijen van het ontwerpteam is SGS Search volledig toevertrouwd. De afdeling Bouwadvies zet alle kennis en ervaring in die zij op andere duurzame bouwprojecten heeft opgedaan en kan hierdoor de belangen van de opdrachtgever tot in de kleinste details behartigen.

Door één aanspreekpunt te kiezen voor alle contacten met het ontwerpteam, de gemeente, de provincie en de stakeholders is Dierenwelzijnscentrum Limburg verzekerd van deskundige en trefzekere begeleiding, beheer van kwaliteit, planning en budget en coördinatie van de nieuwbouw.