De Alliantie: Oneindige kringlopen

Het sluiten van kringlopen is een proces, een dynamiek tussen de regio en opdrachtgever. Hoe goed zo’n uitdaging werkt, bewijst de ingrijpende metamorfose van de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam. In samenwerking met de gemeente sloopt en vervangt woningcorporatie de Alliantie verouderde woningen en winkels. Op een duurzame manier.

Rogier Meeuse, planeconoom bij de Alliantie: ‘Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Niet alleen bij de bouw, juist ook bij de sloop. Met veel bombarie oude complexen slopen is niet meer van deze tijd. We willen de woonomgeving tijdens de sloop voor de nog aanwezige bewoners zo min mogelijk verstoren, dus met zo min mogelijk stof en lawaai. Daarnaast houden we met grote nadruk het hergebruik van materialen in het oog. Er komen steeds betere technieken om bouwmaterialen zo uit oude gebouwen te halen dat ze beter hergebruikt kunnen worden. Dat is niet alleen interessant voor het milieu, maar ook financieel interessant. Grondstoffen worden schaars en wat voorhanden is kun je beter hergebruiken.’

Expertise

Met het vizier gericht op duurzaamheid schakelde de Alliantie SGS Search Ingenieursbureau in voor advies en support bij het selecteren van de aannemer. Al bij de aanbesteding werd nadrukkelijk rekening gehouden met het milieu, onder meer met een vragenlijst over welke maatregelen de aannemer neemt ten aanzien van fijnstof en CO2-uitstoot. Ook voor asbestvraagstukken en voor duurzame sloop deed de woningcorporatie een beroep op de expertise van SGS Search. Rogier Meeuse: ‘Omdat asbest altijd aan de orde is bij grootschalige sloop, vinden wij het praktisch om bij grote projecten met een projectleider te werken die op beide terreinen ervaring heeft.’