C2C-kantorenproject Park 20|20, Hoofddorp

Delta Development Group heeft samen met haar partners VolkerWessels en Reggeborgh Groep een ambitieus plan ontworpen voor een businesspark volgens het Cradle to Cradle-principe. In Hoofddorp wordt het Park 20|20 ontwikkeld. De basis vormt de Cradle to Cradle-filosofie die in het leven geroepen is door de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michael Braungart.

Park 20|20

C2C-kantorenproject Park 20|20, Hoofddorp

Park 20|20 beslaat een oppervlak van 128.000 vierkante meter en wordt een toplocatie om te werken. In het plan zijn veel voorzieningen opgenomen voor een optimaal werkklimaat: een hotel, kinderdagverblijf, postkantoor, bankfiliaal, sportaccommodaties, horecavoorzieningen en retail.

Om het plan conform de Cradle to Cradle-gedachte te ontwikkelen moet het projectteam oplossingen vinden voor infrastructuur, alternatieve energievoorziening, water- en afvalmanagement. SGS Search Ingenieursbureau heeft onderzocht welke structurele conceptmaatregelen vereist zijn om het ambitieniveau te realiseren. 

Wat houdt C2C exact in?

Projectdirecteur Kees Noorman schetst kort hoe complex de opgave is waarvoor het projectteam staat. 'Iedereen denkt verstand te hebben van duurzaam ontwikkelen, maar weinig mensen weten wat het inhoudt. Waar heb je het precies over? Wat is Cradle to Cradle? Het project moet ook voldoen aan de verwachtingen van de overheid, want de politiek loopt weg met C2C.
Alles moet C2C ontwikkeld worden, maar wat dat concreet inhoudt als je gaat bouwen, weet eigenlijk niemand.

Voor ons is het ook een zoektocht wat het precies inhoudt om C2C te bouwen, zeker gezien de schaal van Park 20|20. Daarom hebben we SGS Search ingeschakeld om vanuit de conceptkant te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en inzichtelijk te maken hoe C2C-bouwen zich verhoudt tot traditioneel bouwen. SGS Search heeft een goede reputatie op het gebied van duurzaam ontwikkelen, dus de keuze lag voor de hand.

Duurzaamheidsdoelstellingen

SGS Search heeft aan de hand van het schetsontwerp van McDonough een rapport samengesteld met adviezen om de juiste invulling aan C2C te kunnen geven. Het rapport is goed ontvangen, want SGS Search wordt ook bij de verdere ontwikkeling betrokken. Noorman: 'Aan de hand van de eerste verkenningen hebben wij geconstateerd dat onze plannen ruim binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Haarlemmermeer passen.

Nu is de fase aangebroken om onze plannen concreet in te vullen. Welke materialen gaan we gebruiken, hoe gaan we alternatieve energie opwekken, hoe richten we het afval- en het watermanagement in? SGS Search is geselecteerd als partner om dat verder mee uit te werken.'

Veel belangstelling en interesse

Delta Development Group mag zich gezien het hoge C2C-ambitieniveau verheugen op grote belangstelling vanuit de bouwwereld, vastgoed- en beleggerssector en overheidsinstanties. Noorman: 'Put your money where your market is. We leggen de lat met dit project heel hoog en zullen daarop afgerekend worden. Er zit een groot afbreukrisico in als je dingen vertelt die je niet kunt waarmaken. Zeker omdat C2C een onderwerp is waarvan veel mensen denken dat het een hype is.

De markt moet uiteindelijk betalen wat je bouwt. Als het project zo duur wordt dat niemand iets wil huren of kopen, doe je het niet goed. Dus je moet altijd de balans zien te vinden tussen wat de markt bereid is te betalen en de technische mogelijkheden.' Betekent dit dat het projectteam eventueel bereid is het hoge ambitieniveau bij te stellen? 'Geenszins. McDonough heeft zich met dit project exclusief aan Nederland verbonden en doet niet meer mee als wij halve maatregelen nemen. Als het niet naar zijn zin gaat, geeft hij de opdracht terug. Daarom spelen adviseurs als SGS Search zo'n belangrijke rol. Zij moeten ons de mogelijkheden aanreiken om het C2C-ambitieniveau te realiseren tegen een marktconforme prijs.'