Bewustwording en commerciële kansen door levenscyclusanalyse bij Soil-ID

SGS Search Consultancy heeft voor Soil-ID een levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld. Hiermee is het milieueffect van het gebruik van waterglasinjectie inzichtelijk gemaakt. Een goede en kansrijke stap in het verder verduurzamen van de dienstverlening van Soil-ID.

Soil-ID is gespecialiseerd in bouwkundige bodeminjecties en gebruikt een waterglasemulsie om de bodem van bouwputten te beschermen tegen opkomend water.

Uit onderzoek van SGS Search Consultancy blijkt dat de methode van Soil-ID een veel lagere milieubelasting heeft dan onderwaterbeton, dat nog vaak als alternatief materiaal wordt gebruikt.

Verbeteren concurrentiepositie

Patrick Wolfs, ingenieur en mede-eigenaar van Soil-ID is erg te spreken over de uitkomsten van het onderzoek: ‘De positieve resultaten van de LCA dragen bij aan een stevige concurrentiepositie in de markt. SGS Search Consultancy heeft ons niet alleen inzicht gegeven in de kansen in de markt, maar ook bijgedragen aan bewustwording van onze milieueffecten. Je leert je product beter kennen, komt te weten waar je de meeste vervuiling veroorzaakt en wat je verbeterpunten zijn.'

Kansen bij aanbestedingen

De resultaten van de LCA zijn inmiddels opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Hiermee verstevigt Soil-ID haar positie in de markt, omdat grote opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en ProRail steeds vaker gunningsvoordeel bieden aan aannemers die aantonen dat ze werk met een lage MKI (milieukostenindicator)-waarde opleveren. Naast de milieuvoordelen biedt het gebruik van waterglasemulsie dus ook een mooie kans voor aannemers om nieuwe projecten gegund te krijgen. 

Meer informatie over de kansen die het opstellen van een LCA biedt? Neem contact op met Martijn Weening van SGS Search Consultancy.