Bedrijvenpark Distriport, Koggenland

Bedrijvenpark Distriport Noord-Holland is tot stand gekomen door Distriport Noord-Holland CV, een samenwerking tussen De Peyler Projektontwikkeling B.V., Zeeman Vastgoed B.V. en NHN Vastgoed B.V. Binnen de plannen voor het bedrijvenpark is veel ruimte voor groen. Van de totale oppervlakte van 150 hectare wordt 50 ha gereserveerd voor de natuur.

Voor de infrastructuur wordt 20 hectare gebruikt, zodat er 80 hectare overblijft voor kavels. Naast grote kavels zijn er ook kleinere kavels bestemd voor lokale ondernemers en is er ruimte gereserveerd voor solitaire kantoren zonder baliefunctie.


Bedrijvenpark Distriport, Koggenland

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheidsonderzoek

SGS Search Ingenieursbureau heeft in opdracht van Distriport Noord-Holland CV een duurzaamheidsonderzoek in de ontwikkeling van het bedrijvenpark uitgevoerd. In het onderzoek is gekeken naar de realisatie van het streven van Distriport om een CO2-neutraal bedrijvenpark te worden op het gebied van energie en daarbij het liefst energieopwekkend te zijn. Daarnaast is onderzocht hoe de gebouwen gerealiseerd kunnen worden zodat die, indien van toepassing, een EPC scoren van ten minste 10% onder het vigerend Bouwbesluit en een gemiddelde GPR-score behalen van minimaal 7. 

Gebouw- gebiedsniveau

Een ander belangrijk punt binnen dit project was het betrekken van het landschap samen met het water, zodat deze zoveel mogelijk gebruikt worden voor duurzame maatregelen. Derhalve heeft SGS Search op zowel gebouw- als gebiedsniveau geadviseerd, inclusief de manieren om de gestelde ambities te borgen. In dit duurzaamheidsadvies is rekening gehouden met de aspecten energie, water,       management, transport, materialen, gezondheid grondgebruik, ecologie, vervuiling en afval.

Excellent Gebied

Daarnaast is een verduurzamingsprogramma opgesteld dat ingaat op het moment dat het bedrijventerrein gerealiseerd is. Dit programma houdt in dat met het geld dat tijdens de exploitatie wordt bespaard, verduurzamingsslagen kunnen worden gemaakt op van te voren vastgestelde momenten, met als resultaat een meegroeiend, steeds duurzamer gebied en zijn gebruikers. Distriport is tevens verkozen tot Excellent Gebied.