Atlas Arena, Amsterdam

Begin jaren ’80 verrezen de eerste kantoorgebouwen in Amsterdam Zuidoost. Het Atlascomplex is ontwikkeld als het hoofdkantoor van Fokker in een voor die tijd ongekend hoogwaardige kwaliteit. De ondergrondse parkeervoorziening, de bouwkundige kwaliteit en de terreininrichting zijn blijvend uniek en vormden samen met de vernieuwde situering nabij de Arena-Boulevard en het nieuw geopende intercitystation Amsterdam Bijlmer Arena de reden om het kantorencomplex aan te kopen voor herontwikkeling.

De verduurzaming van Atlas is tweesporig. Stedenbouwkundig en gebouwmatig. Stedenbouwkundig vindt de omslag plaats van een monofunctioneel goed gebouwd complex naar een gemengd en aantrekkelijk nieuw stuk stad. Het Masterplan van Atlas breekt met de gangbare vastgoedpraktijken van het kortetermijnrendement. Voortbouwend op de aanwezige basiskwaliteiten worden op belangrijke plekken in de bestaande plinten nieuwe publieke voorzieningen toegevoegd. Voor de grootschalige inpassing van nieuwbouw, zoals een hotel, is voldoende ruimte. Het gebied wordt hiermee vitaal en ook commercieel aantrekkelijk.

 

Voor de gebouwen Afrika en Amerika, onderdeel van het complex, heeft SGS Search Ingenieursbureau duurzaamheidsonderzoeken uitgevoerd en adviezen gegeven. De koudelevering door Nuon levert een C02-reductie op van 75% vergeleken met gangbare koelinstallaties. In combinatie met het doorvoeren van tal van verbeteringen heeft het gebouw Amerika inmiddels het energielabel A en gebouw Afrika het energielabel B.

Atlas Arena Amsterdam heeft circa 76.500 m2 kantoorruimte gerenoveerd en voorziet daarmee in de groeiende vraag naar kantoorruimte in dit stadsdeel. Verdere verduurzaming van het gebouwencomplex zal leiden tot een steeds aantrekkelijker aanbod voor bestaande en potentiële huurders. Behalve aan energieconcepten die direct leiden tot kostenreductie voor huurders, wordt er ook gewerkt aan de optimalisatie van het binnenklimaat en het toepassen van duurzame materiaalsoorten.

Van 80% leegstand bij de start, is er nog slechts sprake van 9% leegstand aan het einde van het project. Hiermee heeft het plan van herontwikkeling van gebouwen en toevoeging van functies zijn kracht bewezen.

Opdrachtgever: Atlas Arena Amsterdam CV
Architect: Masterplan de Architekten Cie.
Oorspronkelijke: architect F.J.E. Dekeukeleire, 1983