Woonstichting Leyakkers

Vestigingsplaats: Rijen
Locatie: Twee te slopen objecten te Rijen en een verzorgingstehuis met aanleunwoningen te Goirle
Korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden:
In opdracht van Woonstichting Leyakkers heeft SGS Search Ingenieursbureau B.V. op bovengenoemde locaties asbestinventarisaties uitgevoerd, welke zijn gevolgd door het aanvragen van een sloopvergunning, het schrijven van een sloopbestek met Stabu methodiek, het verzorgen en begeleiden van de inschrijving en aanbesteding van deze objecten en is SGS Search Ingenieursbureau B.V.
verantwoordelijk geweest voor de directievoering en het projectmanagement tijdens de sloop.

 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer