Woonstichting Leyakkers

Vestigingsplaats: Rijen
Locatie: Twee te slopen objecten te Rijen en een verzorgingstehuis met aanleunwoningen te Goirle
Korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden:
In opdracht van Woonstichting Leyakkers heeft SGS Search Ingenieursbureau B.V. op bovengenoemde locaties asbestinventarisaties uitgevoerd, welke zijn gevolgd door het aanvragen van een sloopvergunning, het schrijven van een sloopbestek met Stabu methodiek, het verzorgen en begeleiden van de inschrijving en aanbesteding van deze objecten en is SGS Search Ingenieursbureau B.V.
verantwoordelijk geweest voor de directievoering en het projectmanagement tijdens de sloop.