Vogels verspreiden asbest in Eindhoven: gemeente aan het woord

“Nestelende vogels verspreiden asbest”, een niet alledaagse krantenkop. Op Strijp-T en in de aangrenzende woonwijk Drents Dorp in Eindhoven werd asbest aangetroffen, afkomstig uit de verwarmingsbuizen van de nabijgelegen Essent-centrale. Broedende vogels peuterden het isolatiemateriaal los en verspreidden zo het asbesthoudende materiaal. De gemeente Eindhoven reageerde direct. Harrie Swinkels, afdelingshoofd Milieu, Bouw en Woontoezicht: ‘Door het probleem zo snel mogelijk in kaart te brengen en acties uit te zetten, is verspreiding van asbest beperkt gebleven.’

gemeente eindhoven

'Op het moment dat we een melding als deze binnenkrijgen, zetten we als gemeente een aantal processen in gang. Dit protocol oefenen we eens per jaar, zodat alle partijen weten wat er van ze verwacht wordt. De basisstappen volg je. Daarna vraagt elke situatie om een andere aanpak', vertelt Swinkels. Zo was het bij deze calamiteit een uitdaging om ervoor te zorgen dat de vogels niet opnieuw op zoek gingen naar nestmateriaal. Hiervoor heeft de gemeente de hulp ingeroepen van een valkenier om de vogels weg te jagen.

Inzicht in de feiten

Om zo snel mogelijk in kaart te brengen hoe groot het probleem was, schakelde de gemeente Eindhoven SGS Search in. 'Als gemeente is het onze taak om te voorkomen of te beperken dat onze burgers en gebruikers van de stad in aanraking kunnen komen met asbest als gevolg van een incident. Daarom moesten we snel inzicht krijgen in de feiten. Hebben we echt te maken met asbest? Hoe groot is het verontreinigde gebied? En wat hebben we nodig om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen? SGS Search begeleidde en adviseerde ons hierin. Op basis daarvan konden wij afwegingen maken.' Na de sanering kwam SGS Search terug voor de eindcontrole. Swinkels: 'Het is fijn om in het hele project met dezelfde partij te werken, die precies weet waar we gestart zijn.'