Veilig werken: mensen maken het verschil

20 jaar in de gebouwde omgeving maakt één ding duidelijk. Als het om veiligheid gaat, is voorbereiding belangrijk, maar maken vooral mensen het verschil. Veilig werken heeft op het eerste gezicht niet echt een ‘stoer’ imago. Hoe maken medewerkers, met name in de risicosectoren, veilig werken een vanzelfsprekend onderdeel van hun gedrag?

Blijven prikkelen

Het eigen maken van een nieuwe gewoonte heeft tijd nodig. Hoe complexer het nieuwe gedrag, hoe langer het duurt. Een opleiding of een informatiecampagne is vaak een goede basis, maar het is vooral zaak om medewerkers te blijven prikkelen. Hoe gaat dit in de praktijk? Bijvoorbeeld in de installatiebranche, een kwetsbare sector waar veilig werken hoog op de agenda staat? Chris Jakobs, Safety & Health Manager van Schindler Liften, vertelt hoe zij omgaan met de bewustwording rond asbest. ‘Naast een basistraining om asbest te herkennen, maakt asbest onderdeel uit van de toolbox over veiligheid. Eigenlijk zeggen we continu: let op asbest. Liever te vaak dan te weinig. Asbest is niet iets wat je dagelijks tegenkomt. Juist daarom moet je steeds het geheugen opfrissen. Met succes: het aantal incidenten is gering.’
 

De kunst van verleiden

Wie veilig werken echt wil laten landen, brengt niet alleen kennis, maar weet medewerkers ook enthousiast te maken. Waar voorheen vooral de nadruk lag op voorschriften en procedures, gaan we steeds meer uit van een positieve benadering. De campagne Veilig in elke vezel is een mooi voorbeeld van een positieve aanpak in een sterk gereguleerde branche. Het initiatief van brancheorganisaties VERAS en VVTB om de arbeidsveiligheid in de asbestverwijdering te verhogen, benadrukt het vakmanschap van de medewerker. Met gratis beschikbare films, voorlichtingsmateriaal en toolboxen kunnen saneringsbedrijven met hun medewerkers aan de slag. De boodschap: veilig werken is niet saai, maar iets om trots op te zijn.
 

Onderdeel integrale aanpak 

Een consequente, positieve aanpak werpt zijn vruchten af. Aansluitend daarop is veilig werken steeds vaker onderdeel van een integrale aanpak. In de bouwsector bijvoorbeeld zet het initiatief Bewuste Bouwers in op aandacht voor de gehele bouwomgeving. Bouwbedrijven kunnen als organisatie de gedragscode tekenen of een specifieke bouwplaats meldt zich aan. Deelnemers verbinden zich aan de vijf pijlers; bewust, veilig, verzorgd, milieu, sociaal. Veilig werken is één van de aspecten waar ze een (eigen) invulling aan mogen geven. Ook hier wordt gewerkt met bijvoorbeeld een toolboxtraining, maar vanuit een breder perspectief.