Keramische vezels: meten = weten

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels zijn nog geen duidelijke arborichtlijnen vastgesteld. SGS Search stelde samen met Shin-Etsu, ’s werelds grootste PVC-producent, een beheersplan op. Voornaamste doel: het beheersen van de blootstellingrisico’s aan keramische vezels tijdens werkzaamheden.

Richard Bos, manager bij SGS Search Laboratorium, vertelt: ‘Uit een inventarisatie van installaties bij Shin-Etsu wisten we dat er in de wanden van de fornuizen keramische vezels aanwezig waren. Tot dan toe was niet bekend hoe hoog de vezelconcentraties tijdens en na de stopwerkzaamheden waren en daarom werden die onder het strenge asbestregime uitgevoerd. Daarna hebben we volgens een uitgebreid meetplan in de fornuizen zowel stationaire achtergrondmetingen als PAS-metingen (Personal Air Sampling) verricht. Onderhoudsmedewerkers en inspecteurs gingen voorzien van meetapparatuur dat fornuis in. Dat deden we tijdens verschillende stadia van onderhoudswerkzaamheden. Op die manier konden we de diverse blootstellingrisico's vaststellen.’

Analytische gegevens
‘De luchtmonsters namen we met een goudbedampt filter waarna het met behulp van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) werd onderzocht om informatie te geven over de structuur. Ook hebben we bij Shin-Etsu een elementenanalyse gedaan met een Röntgendetector (EDS). Dat leverde ons analytische gegevens op van de elementen waaruit het materiaal bestaat. Met deze techniek konden we bepalen of en hoeveel keramische vezels er aanwezig waren.’Feit: uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat 38% van de respondenten uit de industrie in het beleid heeft opgenomen hoe hun medewerkers veilig kunnen werken met keramische vezels. 32% is van plan hier binnen een jaar aandacht voor te vragen.

Draagvlak
‘Alle verzamelde feiten vormen de basis van een gedegen beheersplan en een eindrapportage. Het beheersplan bevat de werkzaamheden en de bijbehorende beheersmaatregelen voor het veilig betreden van een vuurhaard tijdens een stop waarbij blootstelling aan keramische vezels mogelijk is. Daarmee kan Shin-Etsu aan de slag: op welke manieren kunnen we de (kans op) uitstoot terugbrengen? En hoe kunnen de medewerkers hun werkwijze aanpassen om hieraan bij te dragen? Vaak is het mogelijk om met relatief eenvoudige ingrepen de uitstoot van keramische vezels verder te verlagen. Zo’n beheersplan geeft inzicht en is een goede manier om duidelijk te maken dat het noodzakelijk is om deze maatregelen te nemen. Dat zorgt voor begrip en draagvlak bij je medewerkers. Behalve procesverbetering draagt het ook bij aan procesversnelling: zonder zo’n plan moet alles onder volledige asbestcondities gebeuren. Als uit de getallen blijkt dat je de situatie kunt vereenvoudigen, kan dat leiden tot tijdwinst en kostenreductie omdat je de werkzaamheden van verschillende aannemers veel beter op elkaar kunt aansluiten.’

Meer weten over keramische vezels? In de brochure vindt u een handige quickscan. Neem voor meer informatie contact op met Richard Bos via 088 - 214 66 00.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan