SGS Search-bedrijven spelen belangrijke rol na ramp in Enschede

In actie komen na een calamiteit.... Nooit zal het een gewenning zijn voor onze medewerkers. Voor wat de ramp in Enschede betreft, kunnen we stellen dat deze al onze eerder opgedane ervaringen heeft overtroffen. Het is triest dat je als deskundig bedrijf moet afreizen naar een dergelijk rampgebied, vooral omdat er dit keer doden en gewonden vielen en tientallen gezinnen hun hele hebben en houden in no time kwijtraakten.

SGS Search-bedrijven spelen belangrijke rol na ramp in Enschede

Als gespecialiseerd onderzoeksinstituut werd SGS Search Laboratorium B.V. – dat de beschikking heeft over twee volledig uitgeruste mobiele laboratorium- c.q. calamiteitenunits –  ingeschakeld voor diverse metingen ter plaatse. Door SGS Search werden zowel asbestonderzoeken verricht, als metingen op andere verontreinigingen als gevolg van de calamiteit. Een en ander resulteerde onder meer in een uitgebreid bodem- en puinonderzoek. Na een eerste inventarisatie werd SGS Search als ondersteunend bedrijf aan de rampenorganisatie toegevoegd voor de volgende werkzaamheden:

- ondersteuning van de rampenstaf;
- milieukundige begeleiding;
- uitvoeren van bodemonderzoeken in het rampgebied;
- instructie en begeleiding van alle betrokkenen/gedupeerden en dienstverleners;
- schrijven van het 'Plan van Aanpak' ten behoeve van de uit te voeren sanerings- en sloopwerkzaamheden;
- voorbereiding ten behoeve van het 'Totaal Bestek' om de werkzaamheden in het rampgebied in gang te zetten.

SGS Search speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het 'Plan van Aanpak' voor de volledige sanering van de zogenoemde 'binnenring'. Specialisten van het bureau gingen ondertussen aan de slag met de voorbereidingen van de sloopwerkzaamheden. Eugène Janssen werd op persoonlijke titel als adviseur toegevoegd aan de rampenstaf, omgedoopt tot het CUB-team (Coördinatie Uitvoering Binnenring).

Downloads

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbestsanering van a tot z

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw gebouw. Het asbest zit vaak…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Asbestwetgeving 2017

2017 is een jaar waarin veel verandert op de asbestmarkt. De grenswaarde voor amfibool…

Download

Asbestfeiten Magazine, special edition

Het zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in beweging. U leest er alles…

Download

Gerelateerde referenties