Oplossingsgerichte aanpak AM na asbestvondst Blauwe Berg

Het was even slikken toen een bewoner van het nieuwe woongebied De Blauwe Berg in Hoorn een stukje asbestverdacht materiaal vond. Dat de rust in de wijk bewaard bleef, had vooral te maken met een open en zorgvuldige aanpak. Projectontwikkelaar AM stond, samen met andere betrokkenen, voor de uitdaging.

Met AM-projectmanager Theo van der Salm blikken we terug en praten we verder. Over hoe het hoofd koel houden en een focus op de oplossing rust geeft.

Oplossingsgerichte aanpak AM na asbestvondst Blauwe berg

In Hoorn ontwikkelt AM in samenwerking met de gemeente een openbaar park van 3 hectare, een nieuwe wijk met 200 woningen en een hotel/bioscoop/casino. Het recreatieve complex wordt nu gebouwd, de huizen en het park waren al eerder klaar. Theo van der Salm: ‘Voor de bouw startte is de grond meerdere malen getoetst op verontreiniging. De bodem bleek geschikt voor gebruik: eventueel aanwezig asbest overschreed nergens de strenge gezondheidsnormen. Toch vond een van de bewoners nog een stukje asbesthoudend materiaal. En dan ligt ongerustheid op de loer.’

Melding serieus genomen

Gemeente Hoorn, Milieudienst West-Friesland, AM en SGS Search vormden direct een team om dit te onderzoeken. Later schoven ook de GGD en woningcorporatie Intermaris aan. Insteek van de samenwerking was om de eerste melding zorgvuldig op te pakken en samen te communiceren. ‘Door alle betrokkenen direct aan tafel te hebben, konden we vrij snel schakelen.’

Eerste aandacht naar bewoners

De eerste prioriteit van de samenwerkende partijen lag bij het informeren van de direct betrokkenen. In een brief legden ze uit wat asbest precies is, wat de risico’s waren voor de bewoners, wat het plan van aanpak was en waar mensen met vragen terecht konden. Ook organiseerden ze twee inloopavonden. Alle communicatie en de onderzoekrapporten waren toegankelijk via de gemeentelijke website.

Pers deelgenoot maken

Op dezelfde manier zijn de media steeds zoveel mogelijk vooraf geïnformeerd. En ook zij hadden toegang tot de openbare onderzoeksrapporten. ‘We hebben de pers deelgenoot gemaakt van het probleem én de oplossing. Gevolg is dat het rustig bleef na de eerste berichten over de vondst. Geen grote koppen, geen voorpaginanieuws’, aldus Van der Salm.

Twijfels van bewoners wegnemen

‘Om elke twijfel bij de kersverse bewoners weg te nemen, kozen we voor een volledige onderzoeksvariant. In de eerste fase onderzocht SGS Search het park en de groenvoorzieningen, in de tweede fase de tuinen van de bewoners.’ Uit het asbest-in-grond onderzoek bleek dat de bodem in het park aan alle normen voldeed. Om eventuele zorgen in de toekomst voor te zijn, besloot de ontwikkelaar om toch het maaiveld op te schonen. Een bedrijf ruimde aanwezige puinresten en eventuele asbesthoudende materialen op. Ook de tuinen bleken veilig: saneren was niet nodig.

De blauwe berg

De extra’s die het verschil maken

Het team ging oplossingsgericht om met de emoties van de bewoners. ‘De bewoners wonen er net een jaar, we wilden niet dat zij hinder ondervonden van het onderzoek. Daarom gingen een hovenier en stratenmaker mee met de bodeminspecteurs. Eventuele schade aan de tuin konden zij direct herstellen.’

Communicatie over asbest

Vanuit SGS Search begeleidde Steven Traast AM. Van der Salm: ‘Hier ging het adviseren verder dan alleen het onderzoeken van de grond. Steven was ook een volwaardig partner in de communicatie. Asbest is een lastig onderwerp. Het mag in een bepaalde hoeveelheid in de grond zitten. Als je een stukje asbest vindt, betekent dat niet per se dat er iets aan de hand is. Dat is moeilijk uit te leggen, maar door goed te communiceren kun je de rust bewaren.’

Het asbestonderzoek is inmiddels volledig afgerond. Aan de Blauwe Berg wordt weer verder gebouwd aan een prettige leefomgeving: het hotel-, casino-, en bioscoopcomplex staan nu in de steigers. De bewoners zijn erg positief over de leefkwaliteit van hun nieuwe buurt. Op een asbestveilige grond.
Meer informatie over bodemonderzoek naar asbest? Neem gerust contact op met Steven Traast via (020) 506 16 16.