Hoorn gunt asbestonderzoek aan SGS Search

De gemeente Hoorn heeft de opdracht om alle gemeentelijke gebouwen op de aanwezigheid en risico’s van asbest te controleren gegund aan SGS Search Ingenieursbureau.

Hoorn zet naar eigen zeggen in gemeenteland de toon om zich een asbestveilige gemeente te kunnen noemen. Het project omvat ruim tachtig gebouwen.

Een aannemer ontdekte dat het dak van sportcentrum De Opgang asbest bevatte. Dit was bij de gemeente niet bekend. B en W besloten direct tot sanering over te gaan. Zij gaven tegelijk aan behoefte te hebben aan een actuele inventarisatie van alle gemeentelijke panden op de aanwezigheid en risico’s van asbest.

Het onderzoek moet Hoorn helder inzicht geven in de mogelijke asbestrisico’s en ertoe bijdragen dat asbestincidenten niet meer voorkomen. Hoorn voldoet met het onderzoek ruimschoots aan de eis van de rijksoverheid om de asbestsituatie in gebouwen zodanig in kaart te hebben, dat er geen sprake kan zijn van blootstelling aan asbest door normaal gebruik of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Wethouder Roger Tonnaer is tevreden met het geplande onderzoek: “Door de uitkomsten worden we hopelijk niet meer onverwacht met de ontdekking van asbest geconfronteerd.”

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties