Geo-ICT om asbestdaken slim in kaart te brengen

Zoals het er nu naar uitziet, moeten vóór 2024 alle asbestdaken gesaneerd zijn. De inschatting is dat dit haalbaar is, maar daarvoor is er wel werk aan de winkel. Specialisten NEO (geo-ICT) en SGS Search (asbest) hebben daarom de krachten gebundeld. Samen ondersteunen ze gemeenten om asbestdaken slim in kaart te brengen.

Sanering asbestdak

In 2017 is naar schatting 10 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Als we dat opschalen, dan lijkt het haalbaar om de naar schatting 120 miljoen m2 op tijd te saneren. Loek van Oijen van NEO: ‘Dan moeten betrokken partijen wel goed samenwerken en elkaar aanvullen. We zijn specialist in geo-ICT en aardobservatie. Dat doen we op verschillende vlakken, waaronder op het gebied van asbest. Samen met gemeenten zijn we nu volop bezig om asbestdaken te signaleren. Dat doen we op basis van aangeleverde luchtfoto’s. Om zeker te weten of het om asbest gaat, schakelen we asbestspecialist SGS Search in. Samen ontwikkelden we ook beslistabellen om te beoordelen of daken wel of niet asbestverdacht zijn.’

Den Haag, Delft, Rotterdam

Aansprekende gemeenten als Den Haag, Delft en Rotterdam klopten inmiddels aan voor de geo-signalering van de asbestdaken. ‘Asbest is een serieuze zaak, en dus staan we voor kwaliteit. Het signaleren van objecten en veranderingen met beeldmateriaal is waar we goed in zijn. Denk aan panoramabeelden, luchtfoto’s, obliebeelden en hoogdata. Onze “interpreteurs” zijn opgeleid om hier een selectie uit te maken en conclusies te trekken. De controle hierop is echter minstens zo belangrijk, en die moet wel onafhankelijk zijn. Ik ben regelmatig aanwezig bij een visuele inspectie, en leer hier iedere keer veel van. Wat voor informatie daar toch allemaal uitkomt. Ook belangrijk: met een asbestspecialist aan onze zijde zijn we in staat om situaties te beoordelen die afwijken van standaard.’

Ideale basis voor actieve aanpak

Nog niet alle Nederlandse gemeenten en provincies zijn even actief als het op asbestdaken aankomt. ‘Dat heeft met een aantal factoren te maken, bijvoorbeeld de budgetten die hiervoor vrijgemaakt zijn. Bovendien moet je als gemeente ook je zaken op orde hebben voordat je hieraan begint. Maar ik denk dat het voor instanties vooral belangrijk is om te weten dat deze oplossing er is. Als gemeenten eenmaal een overzicht van de asbestdaken hebben, dan is dit een ideale basis voor een actieve aanpak. Zo kunnen eigenaren van asbestdaken heel gericht geïnformeerd worden over het verbod en de regels omtrent verwijdering. Dit maakt handhaving ook meteen een stuk overzichtelijker.’ 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Asbestinspecties, -onderzoek en -advies

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Het inademen van vrijgekomen asbestvezels kan…

Lees meer