Eindhoven, sloopproject High Tech Campus

SGS Search heeft al veel asbestinventarisaties voor Philips uitgevoerd in te renoveren gebouwen. Tijdens een gesprek met hoofd Inkoop Harrie Geven bleek dat SGS Search ook plannen van aanpak en bestekken voor sloop kon schrijven.

Toen lag het voor de hand om slopen en asbest verwijderen te combineren. De offerte zag er goed uit, dus is SGS Search dit project gegund.

Aan het eind van het jaar ligt op de plaats waar nu het ontruimde WAH-gebouw staat (Professor Holstlaan 6 te Eindhoven) een groot gat op de campus. Dat wordt opgevuld met grond die wordt afgegraven uit een grote waterplas op het terrein.

Einde jaren negentig heeft Philips het plan opgevat meerdere locaties in Eindhoven op één plek te concentreren. Daarvoor is het bijna 1 vierkante kilometer grote terrein gekozen waar al tal van laboratoria en researchcentra gehuisvest waren en een eigen afrit heeft vanaf de A2. Er is toen besloten om dit complex te 'upgraden' naar een aantrekkelijk landschappelijk en stedenbouwkundig geheel. Leo Kokken is projectmanager en voorzitter van het planteam, wat namens de Exploitatiemaatschappij Philips High Tech Campus (EPHTC) opgesteld is voor realisatie van het landschap en de bovenen ondergrondse infrastructuur.

Eindhoven, sloopproject High Tech Campus

Landschaptypen

Door Juurlink en Geluk, een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap, is in opdracht van Philips het terrein in een aantal verschillende landschaptypen onderverdeeld. Ten noorden van het terrein stroomt de Dommel. Daar heeft de landschapsarchitect het typisch Brabantse beemddal weer teruggebracht in het landschap. De in het midden gelegen vijver is uitgebreid tot een grote waterplas met zeggevegetatie. Tussen het beemddal en de waterplas is tussen de gebouwen een transparant berkenbos gerealiseerd. Het gebied ten zuiden van de waterplas is verschraald ter realisatie van het heidelandschap. Aan de westzijde van het gebied is het sportbos gerealiseerd, waar zich allerlei sportvelden, looppaden en trimbanen bevinden.

Opschoning

In de afgelopen jaren is een aantal gebouwen gerenoveerd en zijn nieuwe gebouwen uit de grond opgetrokken, waaronder The Strip, een langgerekt, centraal gelegen gebouw waarin diverse bedrijfsrestaurants en winkels, vergaderfaciliteiten inclusief een auditorium, een fitnesscentrum en een grand café zijn ondergebracht. Langs de waterplas zijn twee landschapsvilla’s verrezen waar kleine bedrijven zich vestigen. Het hele gebied wordt verder autoluw gemaakt. Kokken: ‘De gerenoveerde gebouwen zijn prachtig geworden en vormen een geheel met de nieuwbouw. Nu moet alleen nog het WAH-gebouw gesloopt worden, want dat past niet op de campus. In plaats daarvan is hoogbouw gepland, wat beslist een fantastisch gezicht zal zijn zo vlak aan de waterplas met natuurlijke vegetatie en houten loopbordessen en vlonders.’

Gegund

SGS Search is in feite voor dit project in beeld gekomen, omdat Kokken twijfelde of het bestaande asbestinventarisatierapport volledig was. Daarom vroeg hij SGS Search het te actualiseren. ‘SGS Search heeft al veel asbestinventarisaties voor Philips uitgevoerd in te renoveren gebouwen. Tijdens een gesprek met hoofd Inkoop Harrie Geven bleek dat SGS Search ook plannen van aanpak en bestekken voor sloop kon schrijven. Toen lag het voor de hand om slopen en asbest verwijderen te combineren. De offerte zag er goed uit, dus is SGS Search dit project gegund.’

Shortlist

SGS Search heeft in overleg met Kokken en Geven een shortlist van sloopbedrijven samengesteld die aan de hand van de door SGS Search gemaakte bestekken geoffreerd hebben voor het sloop- en saneringsproject. De firma Heezen uit Eindhoven heeft het werk opgepakt. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan