De Woningbouw

Vestigingsplaats: Weesp
Locatie: Omgeving Van Diepenbroickpark te Weesp
Korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden:
In opdracht van De Woningbouw heeft SGS Search Ingenieursbureau B.V. op
bovengenoemde locatie in de kruipruimten van 137 woningen asbestinventarisaties uitgevoerd, welke zijn gevolgd door het aanvragen van een sloopvergunning, het schrijven van een saneringsplan, het verzorgen en begeleiden van de inschrijving en aanbesteding. SGS Search Ingenieursbureau B.V. is verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement tijdens de sanering. 

 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen…

Lees meer

Gerelateerde referenties