De Woningbouw

Vestigingsplaats: Weesp
Locatie: Omgeving Van Diepenbroickpark te Weesp
Korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden:
In opdracht van De Woningbouw heeft SGS Search Ingenieursbureau B.V. op
bovengenoemde locatie in de kruipruimten van 137 woningen asbestinventarisaties uitgevoerd, welke zijn gevolgd door het aanvragen van een sloopvergunning, het schrijven van een saneringsplan, het verzorgen en begeleiden van de inschrijving en aanbesteding. SGS Search Ingenieursbureau B.V. is verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement tijdens de sanering.