De Blauwe Berg: Geen voorpaginanieuws

In Hoorn kregen 160 kersverse eigenaren de sleutels van hun nieuwe huis in vrijetijdspark De Blauwe Berg, ondanks de nabijgelegen A7 een prettige woonomgeving met een hotel, bioscoop en casino plus een openbaar park van drie hectare. Het was even slikken toen één van de bewoners een jaar later asbest in het nieuwe woongebied aantrof.

Theo van der Salm van projectontwikkelaar AM: ‘Voor de bouw startte, is de grond meerdere malen getoetst op verontreiniging. De bodem bleek geschikt voor gebruik: eventueel aanwezig asbest overschreed nergens de strenge gezondheidsnormen. Na de asbestvondst is aanvullend onderzoek gedaan in het park en de tuinen en werden in totaal drie stukjes hechtgebonden asbest aangetroffen.’ Bij hechtgebonden asbest, waarbij de asbestvezels vastzitten aan ander materiaal, meestal cement, is het risico op het inademen van vezels klein.

Zorgvuldige communicatie

De gemeente Hoorn, Milieudienst West-Friesland, AM, GGD, woningcorporatie Intermaris en SGS Search gaven naast het onderzoek vooral prioriteit aan een zorgvuldige communicatie met de bewoners. Van der Salm: ‘SGS Search was volwaardig partner in de communicatie. Asbest is een lastig onderwerp. Het mag in een beperkte hoeveelheid in de grond zitten en als je een stukje asbest vindt, betekent dat niet per se dat er iets aan de hand is. Dat is moeilijk uit te leggen aan bewoners, maar door goed te communiceren slaagden we erin de rust te bewaren en wisten we grote koppen op de voorpagina’s te voorkomen.’ De pers werd nadrukkelijk betrokken bij de communicatie en vragen van bewoners en andere belangstellenden naar de eigenschappen en risico’s van asbest werden zorgvuldig beantwoord. Er waren inloopavonden en alle onderzoeksrapporten werden gepubliceerd op de website van de gemeente Hoorn. Ook het onderzoek was gericht op het wegnemen van elke twijfel bij de bewoners. Na grondig onderzoek in het park, de groenvoorzieningen en in het overgrote deel van de tuinen van bewoners, werd niets gevonden. Met dit onderzoek werd de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk beperkt. Een hovenier en stratenmaker vergezelden de bodeminspecteurs en wisten alle sporen van het onderzoek meteen weer uit. Uiteindelijk zijn alle bewoners positief gestemd over de leefbaarheid in hun wijk.