Communicatie met ziel en zakelijkheid

Samen met Pablo van der Laan ontwikkelde Anne-Marie Rakhorst de eerste asbestinventarisaties voor woningcorporaties. Het in kaart brengen van risico’s en ontwikkelen van beleid, was toen een nieuw fenomeen.

Van der Laan, werkzaam als strategisch adviseur bij Ymere, vertelt: ‘Anne-Marie was in de opstartfase van haar bedrijf en ik werkte destijds bij een adviesbureau. Ik herinner me nog steeds hoe ze in vergaderingen energiek op het gaspedaal trapte.’ Later verzorgde SGS Search voor Ymere, waar Pablo van der Laan inmiddels werkzaam was, de inventarisatie van een groot deel van de woningvoorraad.

Van der Laan: ‘In bouwkundige constructies hebben we het wel in beeld, maar in toepassingen die bewoners zelf hebben aangebracht, in zeiltjes en plantenbakken bijvoorbeeld, is de aanwezigheid van asbest bijzonder lastig onder controle te krijgen. Hoewel het absoluut een gevaarlijke stof is, merken we dat bewoners vaak neigen naar paniek. Daarom is snelheid voor ons van groot belang. Je ziet vaak onnodige escalatie in verband met asbestvondsten. Vervelend voor bewoners, maar ook jammer omdat de negatieve beeldvorming weer wordt bevestigd en er vaak onder druk kosten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan ontruimingen, die bij alert en duidelijk reageren te voorkomen zijn: met communicatie gebaseerd op feiten kun je veel onrust wegnemen. In de training van ons personeel is communicatie, ontwikkeld samen met SGS Search, dan ook een essentieel element.’

Asbestbeleidsplan

SGS Search speelde een rol bij de ontwikkeling van het asbestbeleidsplan van Ymere, gericht op de praktijk. ‘Daar waar het asbest geen risico vormt, laten we het zitten tot een volgende renovatie of tot aan de sloop. Waar het wél gevaar oplevert wordt het direct weggehaald. Zo was er eens een situatie in schuurtjes waar  asbestplaten tegen de wand een gevaar opleverden wanneer bewoners daar bijvoorbeeld gereedschap aan wilden ophangen. Vaak wonen mensen al heel lang in die huizen. Dan is het wel lastig om uit te leggen dat hun schuurtjes moeten worden afgesloten en dat alles moet worden gesaneerd.’ Ymere publiceerde een  ondernemingsstrategie onder de titel Met ziel en zakelijkheid. Van der Laan: ‘Met ziel en zakelijkheid, dat geldt zeker ook voor asbest. We hebben een zorgplicht, ook in de sociale sector en we doen ons uiterste best om onze bewoners veilig en gezond te laten wonen. Maar het moet ook betaalbaar zijn; ik geef liever een euro uit aan nieuwbouw dan aan asbestverwijdering. Goede en heldere afwegingen zijn in zulke situaties noodzakelijk en daarbij is SGS Search altijd een deskundige en betrouwbare adviseur geweest.’

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties