Asbestwegen 3e fase

Een grootschalig asbest in grond onderzoek. Asbest is een natuurlijk product en is tot de jaren negentig veel gebruikt in woningen en gebouwen. Asbestmateriaal bleek ook prima verhardingsmateriaal te zijn voor toegangswegen, kavelpaden en erven.

Het materiaal is daarvoor veelvuldig gebruikt rondom de toenmalige asbestfabrieken Eternit in Goor en Asbestona in Harderwijk , mede omdat het gratis beschikbaar werd gesteld. In de loop van de jaren is echter het besef ontstaan dat aan het gebruik van asbest gezondheidsrisico’s kleven. Daarom worden asbestlocaties op grote schaal gesaneerd.” (bron: www.asbestwegen.nl)

Asbestwegen 3e fase 

Bodemonderzoek naar asbest

Om te kunnen bepalen of er daadwerkelijk sprake is van gezondheidsrisico’s bij dergelijke percelen dient de bodem onderzocht te worden. SGS Search Ingenieursbureau B.V. is één van de partijen die deze onderzoeken uitvoert. Bodemonderzoek naar asbest dient uitgevoerd te worden door het graven van sleuven en gaten om de bodem.

De ontgraven grond wordt vervolgens zintuiglijk en analytisch onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de gezondheidsrisico’s te bepalen. Wanneer blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van gezondheidsrisico’s dient de bodem gesaneerd te worden om de gezondheidsrisico’s weg te nemen. Bewoners in de gebieden rondom Goor en Harderwijk hebben zich aan kunnen melden voor dit project.