Asbest in grond onderzoek stoommuseum

Asbesttoepassingen In Medemblik is een stoommuseum aanwezig. Bij dit stoommuseum zijn verschillende asbesttoepassingen aanwezig, waaronder een grote hoeveelheid ketels die asbesthoudend zijn die achter het museum zijn opgeslagen. Als gevolg hiervan is de bodem onderzocht op asbest en overige verontreinigende stoffen

Asbest in grond onderzoek stoommuseum
Toetsingsnorm

Uit het onderzoek is gebleken dat over het gehele terrein asbesthoudende materialen op en in de grond zijn aangetroffen. Plaatselijk wordt de toetsingsnorm van 100 mg/kg asbest in grond overschreden. Aangezien over het gehele terrein asbest op en in de grond is aangetroffen, wordt geadviseerd het gehele terrein geschikt te maken voor het gebruik als museum.

In zowel de grond als het grondwater zijn verder ten hoogste lichte verontreinigingen aangetroffen. Deze gehalten brengen geen risico’s met zich mee voor de volksgezondheid en het milieu.