Asbest aan boord

Schepen zijn niet het eerste waar je aan denkt bij asbest. Toch is in veel schepen asbest toegepast. In een bijzonder object als een schip, komt alle kennis over asbest in woningen, utiliteitsgebouwen en industrie samen. Dat komt goed van pas bij één van de meest spraakmakende asbestvondsten in Nederland: die op de chemicaliëntanker de Otapan.

77 ton asbest

Zes jaar lang, lag de Mexicaanse MS Otapan in de Amsterdamse haven aan de ketting. Er was bij de bouw asbest verwerkt. Naar beste eer en geweten, hadden medewerkers van eigenaar Basilisk het asbest zelf ‘opgeruimd’. Op het bovendek lagen stukken asbest en stonden zo’n 3.000 dichtgeplakte vuilniszakken opgestapeld. In totaal, zou later blijken, was er 77 ton asbest aan boord. De zaak was aan het licht gekomen na een tip van een oplettende schipper.
 

Direct actie

Voor dit soort gevallen heeft SGS Search een calamiteitenovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Binnen een uur was de inspecteur ter plaatse, die al snel concludeerde dat een grootschalige sanering nodig was. Het asbest aan dek vormde een direct gevaar voor de bemanning en de omgeving van het schip. De mobiele eenheid werd ingeschakeld omdat voor escalatie werd gevreesd, maar de bemanningsleden verlieten zonder problemen het schip.
 

Otapan gesloopt

SGS Search kreeg van het ministerie opdracht de directie te voeren over de sanering en stelde een Plan van Aanpak op dat de basis vormde voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Na jarenlang juridisch getouwtrek werd de Otapan uiteindelijk naar Aliaga in Turkije gesleept, waar het schip op het strand werd gezet om te worden gesloopt. De Nederlandse staat heeft lang geprocedeerd tegen de voormalige Mexicaanse eigenaar over de kosten van de sanering. Na lange tijd zijn pogingen om de kosten voor de sanering terug te krijgen, gestaakt.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbestsanering van a tot z

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw gebouw. Het asbest zit vaak…

Download

Asbestwetgeving 2017

2017 is een jaar waarin veel verandert op de asbestmarkt. De grenswaarde voor amfibool…

Download

Asbestfeiten Magazine, special edition

Het zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in beweging. U leest er alles…

Download

Gerelateerde referenties