Amsterdamse Cosmicus Montessori Lyceum

Het Amsterdamse Cosmicus Montessori Lyceum heeft een flinke renovatie ondergaan. Het indrukwekkende schoolgebouw stamt uit 1904 en was toe aan renovatie en uitbreiding. In de tussentijd volgden de leerlingen elders hun lessen.

Projectleider Arjen de Graaf, stafmedewerker Bedrijfsvoering bij de school, vertelt over de bijzondere asbestvondst… in (de bodem van) de kelders.

Asbestinventarisatie voor renovatie

Voordat de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam begon met de uitgebreide renovatie van de school, werden de ruimtes vanzelfsprekend onderzocht op asbesttoepassingen. Arjen de Graaf: ‘Ook de kelderruimte, bijna een volledige etage met compartimenten, werd meegenomen. Hier werd op verschillende plaatsen asbest gevonden, ook op plaatsen waar wij het nooit vermoed hadden.’

Hoe zit het eigenlijk met de grond?

Amsterdamse Cosmicus Montessori Lyceum

In de eerste fase startte de aannemer met de sanering van de 19 keldercompartimenten met een harde vloer. Een klus die volgens de reguliere asbestwet- en regelgeving kan verlopen. Bleven over: 4 compartimenten zonder vaste vloer (zandbodem). Onderzoek wees uit dat de bodem verontreinigd was met asbest. ‘De school is zo oud dat ook de bodem een hele geschiedenis achter de rug heeft. Vroeger werd er bijvoorbeeld op kolen gestookt en in het verleden is de grond wel eens met vloeren afgedekt. Het is voor het eerst in 100 jaar dat het schoongemaakt wordt. Daarnaast had zich ook de inventaris van 100 jaar opgestapeld. Het opruimen leverde tegelijk ook andere bijzondere vondsten op, zoals zeldzame antieke technische apparaten uit de tijd dat de school nog “Van der Waals Lyceum” heette.’

Eigen aanpak voor asbest in bodem

Een vermoeden van asbest onder een gebouw, vraagt niet alleen een ander type onderzoek, ook de sanering gebeurt onder andere voorwaarden (BRL 7000/6000). Dat betekende dat de school hiervoor op zoek moest naar een andere aannemer. Arjen de Graaf: ‘Het advies wees uit dat het slimmer was om de sanering op te knippen. Een bodemsanering vraagt om een heel andere aanpak en andere eisen.’

Saneren in functie van bestemming

De kelderetage ligt half onder de grond en half erboven. Om les te geven is er te weinig lichtinval, de ruimtes zijn wel weer heel geschikt als serverruimte of opslag. ‘We hebben ervoor gekozen om te saneren in functie van wat er moest gaan komen. Dat betekent dat de grond zover als nodig is uitgediept. Vervolgens is er een betonbodem in gestort’, aldus Arjen de Graaf. Het vraagt wel wat van de gebouweigenaar, legt De Graaf uit: ‘Deze combinatie van onderzoeken, daar is een minder duidelijk wettelijk kader voor. Uiteindelijk is het goed gelukt.’ Omdat de kelders alleen als opslag dienden, had de vondst geen gevolgen voor leerlingen en personeel; wel zijn alle betrokkenen op de hoogte gebracht.

Het resultaat van de sanering is dat de school de hele kelderetage weer tot haar beschikking heeft. De ruimte is nu geschikt voor het plaatsen van nieuwe installaties, als serverruimte en als opslag. En ook op dit moment wordt er flink doorgewerkt aan de renovatie: in juli verwacht Arjen de Graaf dat de school opgeleverd wordt. In september kan een deel van de leerlingen weer les krijgen in het prachtige pand aan de Mauritskade. Het gebouw voldoet weer aan de nieuwste standaard, zonder zijn grandeur als monumentaal gebouw te verliezen.
Onder anderen adviseur Steven Traast en projectleider Bas van Erp waren vanuit SGS Search betrokken bij het bodemonderzoek en de begeleiding van de sanering.