Energieke Regio en SGS Search gaan ‘duurzame’ samenwerking aan

SGS Search en Stichting Energieke Regio gaan samenwerken om de adviesinstrumenten van Energieke Regio verder door te ontwikkelen, het aanbod aan verduurzamingsadviezen te verbreden en het tempo waarmee het project over Nederland wordt uitgerold op te voeren. Op woensdag 8 juni tekenen zij hiervoor een intentieovereenkomst tijdens de vastgoedbeurs PROVADA in Amsterdam. Door hun krachten te bundelen, kunnen beide partijen hun opdrachtgevers nóg beter van dienst zijn als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken en onderzoek naar mogelijke energiebesparing in gebouwen.

Provada tekenmoment Energieke Regio

Het local-for-local project Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. Men betrekt daarbij de maatschappelijke-, financiële- en comfortaspecten. Stichting Energieke Regio werkt lokaal samen met lokale architecten en adviseurs op onder andere het gebied van Energie Prestatie Advies (EPA), installaties, verlichting, regeltechniek, bouwkosten, (collectieve) energiecontracten en fiscaliteit. Indien nodig maakt de stichting gebruik van de expertise van landelijke specialisten.

Kennispartner

Energieke RegioSGS Search heeft de expertise in huis om als kennispartner de lokale adviseurs en uitvoerende partijen te begeleiden, te ondersteunen en van alle benodigde kennis te voorzien. Ook worden al bestaande en veelgebruikte adviesinstrumenten doorontwikkeld en uitgebreid met andere instrumenten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. SGS Search gaat zich daarnaast bezighouden met complexe duurzaamheidsvraagstukken binnen de lokale Energieke Regio’s.

Krachten bundelen

Krijn Ratsma, voorzitter van Stichting Energieke Regio: ‘Wij vinden het fantastisch dat het meest inspirerende ingenieursbureau van Nederland ons gaat ondersteunen. Zij kunnen onze succesvolle methoden verder doorontwikkelen en de kwaliteit van de lokale inzet ervan borgen. Dit verbreedt en verdiept de mogelijkheden voor alle lokaal bij ons project betrokken partijen enorm, zonder het local-for-local karakter aan te tasten. Daarmee wordt de impact van Energieke Regio op de verduurzaming van het Nederlandse zakelijk en maatschappelijk vastgoed nog groter!’. Ook Udo Waltman, directeur van SGS Search is blij met de samenwerking: ‘Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk adviseren in het blijvend verbeteren van hun energieverbruik en de kennisdeling over energie en duurzaamheid bevorderen.’