Nederland internationaal koploper aanpak asbestvraagstuk

UTRECHT - Longarts Sjaak Burgers nam vandaag het boek Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen in ontvangst tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres. In de Jaarbeurs in Utrecht ontmoetten de top van de asbestketen en de medische wereld, in de persoon van Burgers, elkaar om hun kennis en ervaring op het gebied van asbest te delen. De belangrijkste constatering? Nederland behoort medisch en procesmatig tot de top van de wereld op asbestgebied. Een positie die vraagt om over de landsgrenzen te kijken.

Het onderwerp asbest mag nog altijd op onverminderde aandacht rekenen in de politiek, de media en de maatschappij. De markt is volop in beweging: grenswaarden worden verlaagd, de opleiding tot asbestverwijderaar gaat strengere eisen kennen en vanaf 2024 geldt er een verbod op asbesthoudende daken in Nederland. Genoeg redenen voor een nieuwe versie van het Asbestfeiten boek, dat voor het eerst verscheen in 2009.
 
 
 
Oproep aan betrokkenen
‘Belangrijk is dat de verwijdering van asbest op een zorgvuldige en verantwoorde manier plaatsvindt’, stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in Asbestfeiten: een perspectief op de asbestketen. ‘Daarvoor is inzet van alle betrokken actoren uit het asbestveld nodig. Aan die betrokkenen een uitdrukkelijke oproep hier hun medewerking aan te verlenen om, uiteindelijk, te komen tot een asbestveilige samenleving.’
 
Overzicht van de keten
Het Asbestfeiten boek biedt een compleet overzicht van de asbestketen; van inventarisatie en risicobeoordeling tot eindcontrole en stort. De laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden aangevuld met praktijkcases en interviews met koplopers uit de branche. Zo hebben onder meer Peter Torbijn (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Marga Zuurbier (Inspectie SZW) en Kees van Dongen (Ascert) hun medewerking verleend aan het boek. 
 
 
Het Nationale AsbestFeitenCongres
Het Nationale AsbestFeitenCongres, met als thema ‘Terug naar de feiten’, werd geopend met de officiële overhandiging van het nieuwe Asbestfeiten boek. Sprekers als Monique Caubo (DSM), Leo Hendriks (Wyck Advocaten) en longarts Sjaak Burgers deelden tijdens het congres hun visie met de asbestmarkt. Daarnaast werd in een vraaggesprek met Sjaak van der Tak (Burgemeester van de Gemeente Westland) en Henk Loonen (Afdelingsmanager Wonen en Werken bij Gemeente Venray) aandacht besteed aan asbestcalamiteiten en de rol van gemeenten daarin. Hierin pleitte Van der Tak voor een nationaal asbestteam. ‘We kunnen veel winst behalen door een goede landelijke voorbereiding. Het Plan van Aanpak Asbestbranden dat in 2006 is gelanceerd, moet geactualiseerd worden. Het zou mooi zijn als we dit kunnen combineren met een landelijk asbestteam, dat gemeenten in kunnen zetten bij een asbestcalamiteit.’
 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer