In de versnelling

Bijna een derde van wat we in Nederland kunnen besparen aan energie, zit in onze gebouwen. En gebouwen zijn weer goed voor 40% van de totale energieconsumptie in de EU. Met die feiten in het achterhoofd leveren ‘energieslimme’ gebouwen heel wat op. Dat ziet ook de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), een wereldwijd samenwerkingsverband van meer dan 200 bedrijven. Via een EEB Lab werken partners in de Benelux nu samen aan het versnellen van duurzame energievoorziening in gebouwen.

Energy Efficiency in Buildings

Hoe verbeteren we energie-efficiëntie in onze gebouwen? En wat zijn de financieel
meest interessante investeringen? De WBCSD organiseerde dit voorjaar met de partners van Energy Efficiency in Buildings Laboratory Benelux (EEB Lab Benelux) een onderzoek dat best practices en bestaande businesscases in kaart brengt en een antwoord geeft op deze vragen. Gericht op onderwijs-, kantoor- en grootschalig woonvastgoed.

Voor en door bedrijfsleven

De WBCSD spant zich in voor een duurzame ontwikkeling van het bedrijfsleven. De council noemt energie-efficiënte gebouwen één van de sleutels hiervoor. Peter Bakker, CEO, vertelt in Energy Efficiency in Buildings; An insight from companies: 'Ons doel is om meer bedrijven te helpen zelf actie te ondernemen in hun gebouwen. Zij moeten zo kunnen profiteren van de duidelijke voordelen die verduurzaming op kan leveren.' Inmiddels hebben 140 multinationals het speciale EEB Manifest ondertekend. Daarmee beloven zij concrete actie te ondernemen om het energieverbruik in hun gebouwen terug te dringen.

Editie Benelux

Na eerdere regionale EEB Labs in andere landen, is het nu de beurt aan de Benelux. Partners als Akzo Nobel, Deloitte, De Groene Zaak, AGC, SGS, Search en ArcelorMittal werken samen in dit project. Onder leiding van Prof. Dr. Ir. Anke van Hal doet Business Universiteit Nyenrode een deel van de marktverkenning. De partners interviewen vervolgens de marktpartijen.

Successen vermenigvuldigen

'In de Benelux zijn al enorm veel succesvolle initiatieven genomen. Hoe kunnen we dit succes versnellen en vermenigvuldigen? Het gaat niet alleen om de bottlenecks, maar juist om de mogelijke oplossingen. Dat is waar het EEB Lab een antwoord op geeft,' legt Anne-Marie Rakhorst, strategisch adviseur voor SGS, uit. 'De uitkomsten geven betrokkenen die actief zijn in de sectoren, richting om zelf verder te gaan. De partners biedt het inzicht hoe zij vanuit hun eigen business onderdeel zijn van de oplossing.'

Oplosbare barrières

Een belangrijk deel van het onderzoek is het blootleggen van niet-technische beperkingen die een versnelling tegenhouden. Anne-Marie Rakhorst legt uit: 'Uit de eerste marktverkenning is een top-10 samengesteld. Onder andere de financiering van energiemaatregelen, de hoge leeftijd van de gebouwen, split incentives in de huursector en de beperkte aandacht voor energie in de gebruiksfase worden genoemd als niet-technische barrières om tot versnelling te komen.'

Samen meer impact

Na de marktverkenning, een intensieve interviewronde en rondetafelsessies met de markt, vond op 13 mei de slotbijeenkomst plaats. Bestuurders, investeerders en beleidsmakers uit de verschillende vastgoedtakken kwamen samen om inzichten te delen. En om zich aan te sluiten bij een aantal lopende projecten die extra steun kunnen gebruiken. Rakhorst besluit: 'Om grote ontwikkelingen in gang te houden, is samen optrekken noodzakelijk. Alleen kom je ver, maar samen heb je de meeste impact. In én buiten Nederland.'

Bekijk hier het filmverslag van de slotbijeenkomst:

Verslag EEB lab benelux

Verslag EEB lab benelux

Achtergrondinformatie EEB lab Benelux:


SGS tekende in 2009 het manifest en deed mee aan eerdere regionale EEB Labs. Search is één van de deelnemende partners aan het EEB Lab Benelux. Dit doen we omdat we vanuit onze dienstverlening betrokken zijn bij de verduurzaming van bestaand vastgoed. Het onderzoek levert veel nieuwe inzichten op voor onze opdrachtgevers.