Search behaalt niveau vijf CO2-Prestatieladder

Onlangs behaalde ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut Search het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder: niveau vijf.

Een veilige en duurzame werk- en leefomgeving creëren; dat is de missie van Search. Daarom grijpen we elke kans aan om de positieve effecten van onze dienstverlening zo groot mogelijk te maken. Duurzaamheid zit verankerd in de kern van onze bedrijfsprocessen en we geven hier al ruim twintig jaar op pragmatische wijze invulling aan. De ambitie van Search is om de positieve footprint te verdubbelen en de negatieve footprint te halveren. De komende jaren willen we onze CO2-uitstoot met 20 procent verminderen; onderdeel van het halveren van onze negatieve footprint. Hiervoor zetten we verschillende middelen en maatregelen in, waaronder de CO2-Prestatieladder. Met dit instrument maken we onze inspanningen in het verder verduurzamen van Search feitelijk en aantoonbaar.

Branchegerichte toelichting
De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld voor de grond-, weg-, en waterbouw. Gaandeweg bleek dat dit instrument ook interessant is voor andere sectoren, zoals ingenieursbureaus. Om optimaal aan te sluiten bij de mogelijkheden die ingenieursbureaus hebben om een CO2-reductie te realiseren, is de branchegerichte toelichting opgesteld. Hierin is bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat ingenieursbureaus voornamelijk invloed op de keten kunnen uitoefenen met ontwerpen en adviezen richting klanten, en minder via leveranciers. Sinds september 2013 is het voor ingenieursbureaus verplicht om zich volgens de branchegerichte toelichting te certificeren. Search is één van de eerste ingenieursbureaus in Nederland die niveau vijf van de CO2-Prestatieladder behaalt volgens de branchegerichte toelichting. Search Consultancy heeft Search begeleid in het traject richting de certificering. De audit is uitgevoerd door Det Norske Veritas (DNV), de certificerende instelling.