Illegale asbestsanering aangepakt met app

Utrecht – Voor het eerst in jaren daalt het aantal overtredingen bij asbestsaneringen. Dat vertelt Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden Inspectie SZW, die vandaag namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het Nationale AsbestFeitenCongres sprak. Ze noemt de feiten hoopgevend, maar waarschuwt tegelijk voor teveel enthousiasme.

De directeur Arbeidsomstandigheden ziet een trendbreuk in de kwaliteit van asbestsaneringen: het afgelopen jaar is er volgens haar voor het eerst een verbetering te zien van 13% in het naleven van de regels door gecertificeerde bedrijven. Daarnaast merkt het ministerie dat steeds meer opdrachtgevers gecertificeerde bedrijven inschakelen.

Beroep op gebouweigenaren en milieuhandhaving

Wel is het volgens Zuurbier zaak om onverminderd aandacht te houden voor illegale saneringen; hier is geen sprake van een verbetering, maar moet wel het zwaartepunt van de handhaving liggen. ‘Het gaat om een verbetering bij gecertificeerde bedrijven. Zeker als het gaat om malafide partijen moeten handhavende instanties intensief blijven samenwerken.’ Het ministerie doet een uitdrukkelijk beroep op de gebouweigenaren zelf en op de milieuhandhavers van de gemeenten. Zij kunnen sinds dit jaar illegale praktijken onder andere snel communiceren via de nieuwe App Asbestwerkzaamheden.

 

Antwoorden uit de markt

Andere sprekers uit verschillende hoeken van de asbestketen sluiten zich aan bij de oproep. Want, zoals Michel Baars het samenvatte: ‘Juist in deze tijd van veranderende wetten en regels is het belangrijk om goed te blijven luisteren. Naar opdrachtgevers als woningcorporaties en gebouweigenaren, maar ook naar de professionals die dagelijks met asbestvraagstukken bezig zijn,’ aldus Michel Baars, bedrijfsdirecteur bij Search, op het asbestcongres. ‘Al deze betrokkenen streven één gemeenschappelijk doel na, ondanks hun verschillende uitdagingen: het leveren van een bijdrage aan veiligheid en gezondheid van mensen in hun woon- en werkomgeving. Dat moeten we nooit uit het oog verliezen.’

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer