Nationale AsbestEnquete 2014

Hoe gaan opdrachtgevers – de eigenaren van vastgoed en installaties – om met asbest? Wat speelt er bij de gemeentelijke handhaving? Hoe gaan saneerders in de dagelijkse praktijk om met de ontwikkelingen in de markt? Met de resultaten van drie jaar Nationale AsbestEnquête maken we de balans op. Het onderzoeksrapport is vanaf nu gratis beschikbaar.

Lees verder op het kennisplatform Asbest; hier kunt u ook de rapportage downloaden.

Gerelateerde diensten

Soil testing

One can never tell the extent to which soil may be contaminated without proper testing. Such testing is compulsory…

Lees meer

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer